Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 26.06.2024/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Poikkeamispäätös 24-64-POI kiinteistölle 304-407-8-6

 

Rakennuslautakunta 26.06.2024 § 73  

    

 

 

Asia

Poikkeamispäätös

Hakija

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rakennuspaikka

304-407-0008-0006
Kaurissalo
23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi

Simpukka

Kiinteistön pinta-ala

17267 m²

Kaava

Ranta-asemakaava 181217§57

Kaavan vuosi

2017

Rakennettu kerrosala

Paloluokka

82 m²

P3

Lisäselvitys

Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 719 muut varastorakennukset
Kerrosala: 225m²

Poikkeus

Rakennustoimenpide: Varaston 225 k-m2 rakentaminen. Kiinteistön vieressä sijaitsevalle RA-rakennuspaikalla on rakentumassa loma-asunto ja valmiina pienehkö saunarakennus.

Varasto tulee palvelemaan kyseisen kiinteistön tarpeita.

Poikkeaminen: Poikkeamista haetaan rakentamiseen ranta-asemakaavan vastaisesti. Rakentaminen sijoittuu kaavassa osoitetulle M-alueelle (maaja metsätalousvaltainen alue). (MRL 43 §)

Vesihuolto ja tieyhteydet: Kiinteistölle on tieyhteys ja vesi- ja viemäriverkko on alueella.

Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. MRL 171 §, 1 ja 2 mom.

Rakennus sijoitetaan M-alueelle siten, että rakennuksen ja rannan väliin jää tie ja vahva suoja puusto, eli rakennus ei näy merelle juuri ollenkaan.

Kuuleminen

Kunta on kuullut napurit, naapureilla ei ollut huomautettavaa.

Liitteet

Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Naapurin huomautus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Julkipanopvm

2.7.2024

Päätöksen antopvm

3.7.2024

Viimeinen valituspvm

2.8.2024

Lainvoimaisuuspvm

3.8.2024

Lupa voimassa saakka

3.8.2026

 

Esittelijän teksti

Rakennus palvelee kiinteistön metsänhoito- ja konesuojan tarpeita.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Toimenpide ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
Toimenpide ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
 

 

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § mom.

Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana.

Päätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta ja kyseinen asiakirja tulee lisätä kyseisen rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano        ELY-keskus

          Hakija              

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa