Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kahden rakennuspaikan ostotarjouksen ja kauppakirjojen hyväksyminen / Kimmo Takkula

 

Kunnanhallitus 29.08.2022 § 132  

145/10.00.02/2022  

 

 

Huutokaupat.com -palvelussa on ollut myynnissä määräala kiinteistöstä 304-410-1-7 Takviikki, joka muodostaa Takviikin lainvoimaisen rakennuskaavan mukaisen tontin numero 2 korttelissa 61. Tontti on merkitty kauppakirjaan liitteenä olevaan karttaan.

 

Määräaikaan mennessä korkeimman tarjouksen 95.105 euroa teki Kimmo Takkula. Kustavin kunta ei ole ollut valmis hyväksymään tarjousta ja osapuolet ovat jatkaneet neuvotteluja.

 

Neuvottelut ovat koskeneet kahta määräalaa kiinteistöstä 304-410-1-7 Takviikki, joista muodostuu rakennuskaavan mukaiset merenrantatontit 1 ja 2 korttelissa 61. Tontin numero 1 pinta-ala on noin 3259 m2 ja tontin numero 2 noin 3762 m2.

 

Kimmo Takkula on 19.8.2022 tehnyt itsensä sekä Annika ja Anniina Takkulan lukuun tarjouksen molemmista lohkomattomista merenrantatonteista, jotka muodostavat Takviikin rakennuskaavan tontit 1 ja 2 korttelissa 61, kahdensadanviidenkymmenentuhannen (250.000) euron yhteishinnalla. Kauppahinta jakautuu siten, että kummankin tontin hinnaksi tulee 125.000 euroa.

 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen, saunarakennuksen sekä talousrakennuksia. Asuinrakennuksen enimmäiskerrosala on 250 k-m² ja saunan 30 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla enintään 350 k-m².

 

Rantatontit liittyvät osittain lunastamattomaan vesijättömaahan.

 

Kimmo Takkula on 23.8.2022 alustavasti ilmoittanut, että rakennuspaikan 1 ostaja on Kimmo Takkula sekä tontin 2 ostajia ovat Annika ja Anniina Takkula.

 

Myynti-ilmoituksessa kunta on pidättänyt itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus

  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

 

1)  päättää ottaa kahden omakotitalotontin myyntiä koskevan asian kiireellisenä käsiteltäväkseen, vaikka asia on kunnanhallituksessa valmisteltu valtuuston esityslistan julkaisemisen jälkeen;

 

2)  hyväksyy rakennuspaikasta 1 tehdyn 125.000 euron määräisen tarjouksen ja kyseisen kiinteistökaupan sekä liitteenä olevan Kustavin kunnan ja Kimmo Takkulan välisen kauppakirjan

 

 

 

3)  hyväksyy rakennuspaikasta 2 tehdyn 125.000 euron määräisen tarjouksen ja kyseisen kiinteistökaupan sekä liitteenä olevan Kustavin kunnan sekä Annika ja Annina Takkulan välisen kauppakirjan

 

4)  valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja vs. kunnanjohtajan tekemään kauppakirjoihin vähäiset muutokset ja tarpeelliset täsmennykset, mukaan lukien mahdolliset muutokset kiinteistöjen ostajiin sekä allekirjoittamaan kauppakirjat.

 

Käsittely Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

Kunnanhallituksen päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano

 

Kunnanvaltuusto 29.8.2022

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa