Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 26.06.2024/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitus ranta-asemakaavan ja rakennusjärjestyksen vastaisesta rakentamisesta

 

 

 

Rakennuslautakunta 25.04.2024 § 46 

 

 

 

Rakennusvalvontaan ja rakennuslautakunnalle on osoitettu ilmoitus ranta-asemakaavan ja rakennusjärjestyksen vastaisista rakenteista Kluuskerin saaressa kiinteistöllä 304-415-1-87. Ilmoituksen mukaan ranta-asemakaavaalueen M-alueelle on rakennettu puucee,varastorakennus, telttasaunan alusta painekyllästetystä puusta kallioon kiinnitettynä, teltta-alusta kulkusiltoineen painekyllästetystä puusta kallioon kiinnitettynä. Kiinteiden rakenteiden lisäksi alueelle on sijoitettu pysyvästi jääkaappi, keinu ja muita puutarhakalusteita. Teltta ja telttasauna ovat kesäajan paikoillaan.

Ilmoituksen mukaan rakenteet ovat voimassa olevan ranta-asemakaavan vastaisia ja estävät rannan yleisen virkistyskäytön. Ilmoittaja edellyttää, että Kustavin kunta ryhtyy toimenpiteisiin, joilla voimassa olevan kaavan vastaiset rakenteet poistetaan ja alue saatetaan luonnonmukaiseen tilaan ilman mitään siihen kuulumatonta rakennetta.

Kustavin Kluuskerin ranta-asemakaavan määräykset M-alueesta määräävät, että se on maa- ja metsätalousalue. Ei rakennusoikeutta. Rakennusoikeus tarkoittaa oikeutta kerrosalaan, ei esimerkiksi kulkutien tms. rakentamista.

Rakennuslautakunta määrää puuceen ja varastorakennuksen purettavaksi sekä jääkaapin poistettavaksi. Telttailua ei rakennuslautakunta voi kaavan perusteella kieltää.

 

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta määrää puuceen ja varastorakennuksen purettavaksi ja poistettavaksi ranta-asemakaavan vastaisina rakennuksina 7.6.2024 mennessä. Rakennuslautakunta pitää katselmuksen puuceen ja varastorakennuksen poistamisesta 7.6. jälkeen sekä tarkastaa tuolloin ovatko kulkusillat ja teltta-alustat tulkittavissa kaavan vastaisiksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Rakennuslautakunta

 

Tiedoksianto Ilmoituksen tekijä

 Kiinteistön omistaja

 

Rakennuslautakunta 26.06.2024 § 75  

    

 

 

Kluuskerin saaressa kiinteistöllä 304-415-1-87 pidettiin katselmus kiinteistön omistajan pyynnöstä. Katselmuksessa oli paikalla kiinteistön omistaja ja rakennustarkastaja. Katselmuksen aiheena oli rakennuslautakunnan päätös 25.4.2024 § 46 koskien luvatonta rakentamista. Rakennuslautakunta päätti määrätä purettavaksi varastorakennuksen ja puuceen Kustavin Kluuskerin ranta-asemakaavan M-alueelta. M-alueella on teltta ja telttasauna sekä virkistystoimintaa ja  M-alueen siistinä pitämisenä tukemassa vajarakennelma sekä puucee. Vajarakennus on 2 m2 korkeudeltaan 1,9 m, rakennelma on piilossa kallion kolossa mereltä katsottuna suojapuuston takana. Väritys kallion värinen ja katto on viherkatto. Rakennus on sijoitettu ja väriltään lähes huomaamaton. Puuceen sijoituspaikka on valittu mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan kallion kylkeen, kahden männyn väliin, iso oksa oven edessä. Värityksenä tumma ruskehtavan harmaa, mereltä päin katsottaessa huomaamaton. Perusteluissa mainitaan myös, että on parempi käyttää puuceetä kuin että tarpeet ja paperit jäävät metsään. Kulkusillat ja teltta-alustat ovat piilossa suojapuuston tai kallioiden suojassa eivätkä ole tulkittavissa kaavan vastaisiksi. Ottaen huomioon M-alueen käytön, on parempi, että varastorakennus ja puucee ovat olemassa kuin että eivät ole. Rakennelmat eivät myöskään häiritse alueen virkistyskäyttöä vaan tukevat sitä.

 

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta oikaisee päätöksensä ja purkaa määräyksen rakennelmien purkamisesta. Rakennelmat  mahdollistavat osaltaan saaren pysymistä siistinä ja tukevat virkistyskäyttöä sekä suojelevat ympäristöä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Ilmoituksen tekijä

 Kiinteistön omistaja

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa