Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite2  Tilinpäätös 2023
  Liite3  Tilintarkastuskertomus 2023

 

 

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

 

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 62 

 

 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Tasekirja käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoitus-laskelman, taseen, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tilinpäätöksen allekirjoituksen. Lisäksi siihen tulee tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä allekirjoitusten jälkeen. Tasekirjan lisäksi tulevat muut tilinpäätösasiakirjat, jotka suositellaan sidottavaksi erikseen omaksi asiakirjakseen. Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.

 

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Se laaditaan konserni-yhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Kunnan toimintatuotot olivat 1.471.719 euroa ja toimintakulut yhteensä 4.219.804 euroa. Toimintakatteeksi muodostui siten -2.748.085 euroa.

 

Verotuloja kertyi vuonna 2023 yhteensä yhteensä 3.254 159 euroa. Valtionosuuksien määrä oli -354.494 euroa. Vuosikate oli 117.714,05 euroa.

 

Lainamäärä vuoden 2023 lopussa oli 2.492 miljoonaa euroa eli 2.626  euroa/ asukas. Valtakunnallinen vuoden 2022 kuntien lainamäärien keskiarvo oli 3.377 euroa/asukas.

 

Tilikauden alijäämä on -345.617,53 euroa.

 

Vuodelta 2023 kirjattavan alijäämän jälkeen edellisten tilikausien ylijäämäksi muodostuu 3.439.524 euroa.

 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2023 alijäämä -345.617,53 euroa siirretään muuhun omaan pääomaan kohtaan
tilikauden yli-/alijäämä. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää


1) hyväksyä vuoden 2023 alijäämän käsittelyä koskevan ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden alijäämä -345.617,53 euroa siirretään muuhun omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä.


2) hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi sekä ehdottaa, että vuoden 2023 tilikauden alijäämä -345.617,53 euroa siirretään muuhun omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä.


4) valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan ja luovuttamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle, jossa he vahvistavat mm. täyttäneensä velvollisuutensa koskien tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.

 

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Tilintarkastaja

 Tarkastuslautakunta

 Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanhallitus 10.06.2024 § 106 

 

 

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 30.5.2023 § 4 päättänyt

 

1.  saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2023 valtuustolle tiedoksi
     ja
2.  esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään, ja että
3.  myönnetään vastuuvapaus kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
     toimielimien jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
     (tilivelvollisille) tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja, että valtuusto myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 sekä, että vuoden 2023 tilikauden alijäämä -345.617,53 euroa siirretään muuhun omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä.

 

Käsittely kokouksesa Kunnanjohtaja esitti, että tilinpäätöksen hyväksymistä koskeva kunnanhallituksen päätös tarkastetaan kokouksessa.

 

 

 

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja, että valtuusto myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 sekä, että vuoden 2023 tilikauden alijäämä -345.617,53 euroa siirretään muuhun omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä.

Merkittiin, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanvaltuusto 17.06.2024 § 19  

32/02.02.02/2024  

 

 

  

 

  

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa