Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päätoimisen tuntiopettajan vakituisen viran täyttäminen

 

 

Sivistyslautakunta 31.10.2023 § 101 

 

 

Kivimaan koululla on kolme luokanopettajan virkaa, joista yksi on ollut täyttämättä viranhaltijan irtisanoutuessa 2.6.2023. Palkattuna on kuitenkin ollut määräaikainen luokanopettaja (1.8.2023-31.7.2024), koska opettajalle on ollut tarve. Luokanopettajan viranhaltijan opetusvelvollisuus on 24 vvt. Päätoimisen tuntiopettajan tuntimäärä on vähintään 16 vvt. Oppilasennusteiden perusteella ja tulevaisuutta ajatellen tuntiopettajalle on tarvetta tulevaisuudessakin. Järjestely mahdollistaa joustavan käytön aina kulloisenkin lukuvuoden tarpeiden mukaan. Tuntiopettajan palkkauskustannus ei merkittävästi eroa luokanopettajan palkkauskustannuksista. Se riippuu pidettävistä tunneista, niiden määrästä ja henkilön pätevyyksistä. Lisäkustannuksia tästä järjestelystä ei synny, palkkamenot ovat jo mukana sivistystoimen budjetissa.

 

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle luokanopettajan viran muuttamista toistaiseksi
voimassa olevaksi päätoimisen tuntiopettajan viraksi
.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Kunnanhallitus

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 209 

 

 

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen luokanopettajan viran muuttamista toistaiseksi
voimassa olevaksi päätoimisen tuntiopettajan viraksi ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanvaltuusto 13.11.2023 § 31 

 

 

 

     

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Rehtori-sivistystoimenjohtaja

 palkanlaskenta

 

Sivistyslautakunta 30.01.2024 § 12 

 

 

Kivimaan kouluun tulee julistaa avoimeksi päätoiminen tuntiopettajuus. Päätoiminen tuntiopettajuus sisältää luokanopettajan tehtävät.

Päätoimisen tuntiopettajuuden tulisi julistaa haettavaksi siten, että eduksi luetaan monimateriaalisen käsityön erikoistumisopinnot.

 

Hallintosäännön mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää julistaa päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi Kivimaan koulussa 1.8.2024 alkaen. Eduksi katsotaan monimateriaalisen käsityön erikoistumisopinnot. Lautakunta valtuuttaa rehtori-sivistystoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Kuntarekryssä, TE-toimiston sivuilla ja kunnan verkkosivuilla. Lautakunta nimeää haastattelutyöryhmän.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lautakunta nimesi haastattelutyöryhmään Laura Nummelan, Essi Lindrothin ja Kaisa Olarin.

 

 

Sivistyslautakunta 12.03.2024 § 23  

164/01.01.00/2023  

 

Luokanopettajan päätoiminen tuntiopettajuus on ollut haettavana 9.2.- 26.02.2024.  Hakemuksia tuli 4. Haastatteluun kutsuttiin 3 pätevää hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin ------------------------------------------------

Haastattelijoina toimivat Laura Nummela, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, Essi Lindroth, sivistyslautakunnan jäsen ja Kaisa Olari, rehtori-sivistystoimenjohtaja. Haastattelut pidettiin 5.3.2024 Kyläkonttorilla.

 

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää valita päätoimiseksi tuntiopettajaksi sisältäen luokanopettajan tehtävät --------------- 1.8.2024 alkaen. --------- kieltäytymisen varalle valitaan varasijalle ----------.
 
------- täyttää luokanopettajan päätoimisuuteen tuntiopettajuuteen vaadittavan kelpoisuuden. Lisäksi hänellä on käsityön aineenopettajan opinnot. Hän oli kokonaisarvion perusteella hakijoista soveltuvin tehtävään. Haastattelijat olivat yksimielisiä valinnasta.
Päätoimista tuntiopettajuutta täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano Hakijat, palkanlaskenta

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa