Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sivistystoimen toimintakertomus 2023

 

Sivistyslautakunta 12.03.2024 § 21  

    

 

Valmistelijat Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari
Varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen
Kirjastohoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola,

  Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin

  Ruokapalveluesimies Taina Hietalahti

 

Lautakuntaa edellytetään toimittamaan kuntalain 115 §:n mukaisen toimin-takertomuksen laatimista varten omat toimintakertomuksensa vuodelta 2023 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

 

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin.

 

Kirjaston kävijä- ja lainausmäärät ovat vuonna 2023 laskeneet noin 30 % normaaleista vuosista. Syynä tähän ovat olleet lainattavissa olleiden kirjojen huomattavan suppea valikoima vuoden 2023 alussa sekä sisäilmaongelmista ja kirjaston muutosta johtuneet kiinniolot. Asiakaspalautteessa ovat näiden lisäksi korostuneet pettymys väistötilan ahtauteen sekä erityisesti lastenosaston huomattavan pieneen kokoon ja oleskelutilojen puuttumiseen. Lastenkirjojen lainaus sekä lasten ja lasiperheiden kirjastossa viettämä aika ovat näin ollen vähentyneet merkittävästi, mikä on erittäin huolestuttava ilmiö.

 

Valtakunnallisesti tehdyn havainnon mukaan koronapandemian seurauksena joissakin kirjastoissa lainausmäärät nousivat ja toisissa puolestaan laskivat. Useissa kirjastoissa sama kehityslinja jatkui myös pandemiasta aiheutuneiden rajoitusten purkamisen jälkeen. Kustavin kirjastossa lainausmäärät laskivat koronan aikana noin 10 %, mutta nousivat rajoitusten loputtua huomattavasti suuremmiksi kuin mitä ne ennen pandemiaa olivat. Tämän tiedon perusteella voidaan tehdä se havainto, että pandemian aiheuttama kirjaston sulku ei ollut yhtä merkittävä lainausmäärien laskuun vaikuttanut tekijä kuin kirjavalikoiman väheneminen ja muutto kirjaston toimintaan soveltumattomiin tiloihin on viime vuoden aikana ollut."

 

Kunnan tapahtuma- ja leiritoiminta on palautunut määrällisesti koronavuosia edeltävälle tasolle. Osallistujamäärät ovat jonkun verran laskeneet verrattuna aikaan ennen koronaa.

 

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen riskien hallinnan osalta on huomioita-va sijaisten hankinnan haasteellisuus, niin lyhytaikaisten kuin määräaikais-ten sijaisten.

Liitteissä on esitetty selvitykset tavoitteiden toteutumisesta sekä taloudelli-sista ja toiminnallisista tunnusluvuista vuodelta 2023.

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2023 talousarvion puitteissa. Kokonaisuudessa sivistyslautakunnan budjetti alitettiin 53912 eurolla.

Toteutumaprosentti ulkoiset & sisäiset on 97%

Toteutumaprosentti ulkoiset on 86,3%

 

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteinä olevat toimintakertomukset sivistystoimen vuoden 2023 toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano kunnanhallitus

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa