Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kustavin kunnan organisaation ja toimenkuvien muutokset 1.1.2024

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 16.10.2023 § 185 

 

 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.12.2022 § 222 päättänyt, että Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen siirretään kunnanhallituksen alaiseen toimintaan siten, että kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin tehtävistä vastaa kunnanjohtaja 1.1.2023 lukien.

 

Kustavin kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetut palvelut koostuvat pääosin sivistyspalveluista sekä erityisesti liikunta- ja kulttuuripalveluista sekä yhdistystoiminnan edistämisestä.

 

Edellä olevat palvelut ovat pääosin sivistyslautakunnan alaista toimintaa. Merkittävä osa niistä sisältyy kunnan hyvinvointikoordinaattorin toimenkuvaan.

 

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa, laissa hyvinvointialueesta ja järjestämislaissa sekä lukuisissa erillislaeissa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue koordinoi kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä säännöllisillä kokoontumisilla kuntien Hyte-koordinaattorien kanssa.

 

Edellä olevan mukaisesti on perusteltua ja tarkoituksenmukaista siirtää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnanhallitukselta sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan sekä nimetä  hyvinvointikoordinaattori myös kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön  hyte-koordinaattoriksi.

 

Päätöksen tarkoittamat muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja hallintosääntöön valmisteltaisiin kunnanhallituksen kokoukseen 6.11.2023 ja kunnanvaltuustoon 13.11.2023. Kunnanjohtajan esityksessä vuoden 2024 talousarvioksi huomioitaisiin sivistyslautakunnalle siirtyviin hyvinvointikoordinaattorin palkkakustannuksiin niitä vastaava määräraha.

 

Hyte-koordinaattorin tehtävät muuttavat siihen nimettävän henkilön toimenkuvaa ja työn määrää merkittävästi, joten on perusteltua siirtää hänen toimenkuvaansa kuuluvista tehtävistä matkailun ja viestinnän tehtävät erikseen sovittavalla ja päätettävällä tavalla kunnanjohtajan, projektipäällikön ja osittain sisäisten palvelujen henkilökunnan vastuulle.

 

Muutoksesta on 29.9.2023 keskusteltu kunnanjohtajan, rehtori-sivistystoimenjohtajan ja hyvinvointikoordinaattorin kesken.

 

Tehtäväjärjestelyllä on mahdollista lisätä hyvinvointikoordinaattorin työpanosta esimerkiksi liikuntaan, nuorisotyöhön ja yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nämä ovat tehtäväalueita, joilla kyetään vaikuttamaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostamalla toimenpiteisiin käytännön tasolla.

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää:

 1. Pyytää sivistyslautakunnan lausuntoa esittelytekstistä  ilmenevästä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen siirtämisestä kunnanhallitukselta sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan sekä kunnan Hyte-koordinaattorin tehtävien ja vastuiden siirtämisestä sivistyslautakunnan hyvinvointikoordinaattorille sekä matkailun ja viestinnän vastuiden ja tehtävien siirtämisestä kunnanhallituksen alaisen toiminnan viranhaltijoille ja toimihenkilöille 1.1.2024 alkaen.

2. Lausunto pyydetään toimittamaan siten, että se voidaan käsitellä kunnanhallituksen kokouksessa 6.11.2023

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Sivistyslautakunta

 

 

Sivistyslautakunta 31.10.2023 § 103 

 

 

 

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta antaa harkitsemansa lausunnon kunnan organisaation ja toimenkuvien muutoksista.

 

Päätös Sivistyslautakunta päättää puoltaa kunnanhallituksen esitystä.

 

Täytäntöönpano Kunnanhallitus

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 208 

 

 

 

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä esittelytekstistä ilmenevän organisaatiomuutoksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä siten, että tarvittavat hallintosäännön muutokset ja talousarvioon sisältyvät muutokset tuodaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäviksi talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanvaltuusto 13.11.2023 § 30  

169/00.01.01/2023  

 

 

 

     

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa