Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 207

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Osallistuminen Coast & Archipelago TravelTech Boost 2024-2026 -hankkeeseen

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 207  

196/14.02/2023  

 

 

Parainen haki maaseuturahastosta 31.10.2023 päättyvässä hakujaksossa matkailun kehittämishanketta Coast & Archipelago TravelTech Boost 2024-2026 (myöhemmin CATTB) yhdessä Kaarinan kehitys Oy:n, Naantalin kaupungin, Vehmaan, Taivassalon, Kustavin ja Mynämäen kuntien sekä Visit Turku Archipelego Oy:n kanssa. Hankkeen hakemiseksi on jo tehty ehdollinen aiesopimus hakijan ja hanketoteuttajien kesken.

 

Hankkeen arvioitu toteutusaika on 1.1.2024-30.6.2026. CATTB-hanke on laatuaan ensimmäinen yhteistyöhanke Saariston rengasreitin, Pienen rengastien ja Pyhän Olavin pyhiinvaellusreittien varrella sijaitsevien kuntien kesken. Tavoitteena hankkeessa on kansallisten ja alueellisten kehittämisstrategioiden ja tiekarttojen linjauksin kehittää rannikon ja saariston matkailupalveluiden digitaalista näkyvyyttä, tehokkuutta ja ostettavuutta mm. yhtenäistämällä tietosisältöjä, yhteiskoordinoinnilla ja hyödyntämällä olemassa olevia brändejä. Hankkeessa keskitytään erityisesti sesonkien ulkopuoliseen kehittämiseen ja uusien kohderyhmien, mutta myös uusien yrittäjien ja näiden kautta palveluiden houkuttelemiseen alueelle. Tavoitteena on hajauttaa kävijäkuormitusta suosituimmilta kohteilta ja käytetyimmiltä reiteiltä uusille alueille ja kohteille sekä lähistölle. Kävijöiden viipymää pyritään pidentämään ja lisäämään laatua kävijäkokemukseen.

 

Hankkeen toteutus on jaettu neljään työpakettiin, jotka ovat: 1. Toimijakartoitus ja verkostoituminen, 2. Jakelukanavien ja sisällöntuotannon painopisteiden valinta ja kokeilut, 3. Alueen toimijoiden digitaaliseen läsnäolon lisääminen (VF Datahub), 4. Sisällöntuotanto ja yhtenäistäminen uusia jakelukanavia varten.

 

Hankeluonnos ruotsiksi ja kustannusarvio esitetään kokouksessa.

 

CATTB -hankkeen kustannusarvio on noin 300 000 €, johon hanketukea haetaan 80 %. Omarahoitus 20 % on noin 59 120 € ja se jaetaan tasan hankekumppaneiden kesken, jolloin omarahoitusta per kunta tarvitaan koko hankkeen ajalle enintään 8 545 €. Omarahoitusosuus ei jakaannu hankkeen toteutusvuosien sisällä tasan vaan kaksi ensimmäistä vuotta omarahoitus on n. 3 400 € kolmantena vuonna 1 700 €. Hankkeen omarahoitusosuus on huomioitu talousarvioesityksessä vuodelle 2024.

 

Hanketta hallinnoi Parainen, joka palkkaa hanketta varten tarvittavat työntekijät ja koordinoi hanketoimenpiteiden toteutusta.

 

Kustavi pystyy CATTB-hankkeen kautta vahvistamaan matkailun strategisia kumppanuuksia ja alueellista yhteiskehittämistä. Hankkeen avulla edistetään tunnetun Saariston rengastien hyödyntämistä paikallisissa yrityksissä ja palvelutuotannon alustana sekä kehitetään paikallisten palveluiden digitaalista näkyvyyttä ja vahvistetaan kytköstä tunnettuun brändiin. Saariston rengastien toimijoiden yhteistyön lisääminen ja kestävän yhteistyön rakentaminen ja tiivistäminen on ollut jo useamman vuoden ajan toivottavaa. Hanke on tuotos-panos - suhteeltaan realistinen.

 

Mikäli hanke ei saa ELYstä myönteistä rahoituspäätöstä, hankekonsortiolla jatketaan yhteisten toimenpiteiden valmistelua ja etsitään soveltuva rahoitus niiden toteuttamiseksi.

 

Valmistelija Hankepäällikkö Tuuli Jansson

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää, että Kustavin kunta osallistuu Coast & Archipelago TravelTech Boost 2024-2026 -hankkeeseen ja sitoutuu hankkeen omarahoitusosuuteen hankkeen toteutusaikana yhteensä noin 8 545 eur. Mikäli hankkeen omarahoitusosuuteen tulee hankkeen edetessä muutos, siitä tehdään omarahoituksen kasvaessa erillinen päätös, muutoin asia tuodaan tiedoksi hallitukselle.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Hankepäällikkö

 Paraisten kaupunki

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa