Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin

 

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 128  

120/00.00.01/2023  

 

 

Hallintosäännön 94 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo-  ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilipäisen valiokunnan kokouksessa ei vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

 

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

 

Hallintosäännön 95 §:n mukaan kunnanhallitus voi halutessaan 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustaajansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilipäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus nimeää toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 edustajan ja hänelle varaedustajan seuraaviin kunnallisiin lautakuntiin:

- sivistyslautakunta
- rakennuslautakunta.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Kunnanhallituksen edustajiksi ja varaedustajiksi lautakuntiin toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 valittiin:

-  sivistyslautakunta edustaja         Mia Lehtonen
  varaedustaja  Kai Nieminen
-  rakennuslautakunta edustaja  Matias Juslin
  varaedustaja  Kai Nieminen.

 

Täytäntöönpano Valitut, luottamushenkilörekisteri 

    

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa