Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

 

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 50 

 

 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Tasekirja käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoitus-laskelman, taseen, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tilinpäätöksen allekirjoituksen. Lisäksi siihen tulee tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä allekirjoitusten jälkeen. Tasekirjan lisäksi tulevat muut tilinpäätösasiakirjat, jotka suositellaan sidottavaksi erikseen omaksi asiakirjakseen. Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.

 

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Se laaditaan konserni-yhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Verotuloja kertyi vuonna 5.654.297 euroa. Valtionosuuksien määrä oli 2.372.733.481 euroa. Vuosikate oli 550.112 euroa.

 

Lainamäärä vuoden 2022 lopussa oli 2.399 miljoonaa euroa eli 2.547 euroa/ asukas. Valtakunnallinen vuoden 2021 kuntien lainamäärien keskiarvo oli 3.444 euroa/asukas.

 

Tilikauden ylijäämä on 51.460 euroa.

 

Vuodelta 2022 kirjattavan ylijäämän jälkeen edellisten tilikausien ylijäämäksi tulee 3.785.142 euroa.

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2022 ylijäämä 51.460 euroa jätetään tilikauden ylijäämätilille. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä vuoden 2022 tuloksen käsittelyä koskevan ehdotuksen ja tehdä 237.485,18 euron investointivarauksen kunnantalon rakennusrahastoon
2) hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi 
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
4) valtuuttaa vt. kunnanjohtajan tekemään asiakirjaan korjausluonteisia muutoksia
5) valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja vt. kunnanjohtajan allekirjoittamaan ja luovuttamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle, jossa he vahvistavat mm. täyttäneensä velvollisuutensa koskien tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Tilintarkastaja

 Tarkastuslautakunta

 Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 115 

 

 

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 30.5.2023 § 4 antamassaan tarkastuskertomuksessa todennut, että tilinpäätökseen sisältyy olennainen talousarvio poikkeama, koska  vanhuspalvelujen toimintakate oli - 1 826 551 euroa. Poikkeama talousarvioon oli 194 350 euroa, 111,9 %. Toimintakate talousarviossa oli - 1 632 207 euroa. Yhteenvetona tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksen johdosta ei ole huomautettavaa. Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että Kustavin kunnan tilinpäätös 2022 hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 2022 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitun talousarvioylityksen.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kokouksessaan 27.3.2023 § 50 esittämänsä lisäksi, että kunnanvaltuusto hyväksyy tarkastuskertomuksessa mainitun vanhuspalveluiden 194.350 euron määräisen talousarvioylityksen.

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se kunnanhallituksen kokouksessaan 27.3.2023 § 50 päätösehdotuksen lisäksi hyväksyy tarkastuskertomuksessa mainitun vanhuspalveluiden 194.350 euron määräisen talousarvioylityksen.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanvaltuusto 19.06.2023 § 18  

61/02.02.02/2023  

  

 

Käsittely kokouksessa Merkittiin, että talousarviokirjan kohdassa "Yleishallinto" korjattiin kirjoitusvirheenä Kustavin kunnan uuden strategian hyväksymisvuosi kunnanvaltuustossa kuulumaan 2022.               

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vanhuspalveluiden 194.350 euron määräisen talousarvioylityksen ja Kustavin kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2022. Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022 merkittiin tiedoksi.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa