Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 08.12.2022/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan ilmoitus

 

Sosiaalilautakunta 08.12.2022 § 105  

120/05.00/2022  

 

 

Laki Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrää, että "yksityisen sosiaalipalvelujen tuottaja, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Palvelujen tuottajan, joka on hakenut 7 §:ssä tarkoitettua lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta tuottamistaan muista kuin ympärivuorokautisista sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta".

 

"Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 ja 12 §:n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa".

 

Kustavin sosiaalilautakunnalle on saapunut seuraava ilmoitus:

Tuuliajolla valmennus

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Aino Hynninen

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan Tuuliajolla valmennuksen ilmoituksen ja toteaa sen täyttävän laissa määritellyt toimintaedellytykset. Kustavin kunta ilmoittaa hyväksyvänsä Tuuliajolla valmennuksen toiminnan kunnan alueella ja ilmoittaa tiedot aluehallintovirastolle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa