Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Varallaolokorvaus turvapuhelinhälytyksiin

 

Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 71  

121/05.00/2022  

 

 

Useilla vanhuspalveluiden kotihoidon asiakkailla on käytössään turvapuhelinpalvelu. Turvapuhelinpalvelulla asiakas voi tarvittaessa hälyytää apua esimerkiksi kaaduttuaan kotona. Kustavin kunnalla on sopimus AddSecure (ent. Stella) kanssa turvapuhelinpalveluiden teknisen palvelun ja laitteiston hankinnasta. Kunnan vanhuspalveluiden kotihoidon henkilökunta vastaa turvapuhelinhälytyksiin normaalin työaikansa mukaisesti päivittäin klo 8:00-20:30. Kotihoidon työajan ulkopuolella turvapuhelinhälytykset ohjautuvat kunkin asiakkaan kanssa sovitulle henkilölle. Pääsääntöisesti turvapuhelinhälytykset ohjautuvat  klo 20:30-8:00 välisenä aikana asiakkaan omaisille, naapurille tai muulle sovitulle henkilölle joilla on mahdollisuus tulla auttamaan asiakasta. Tällä hetkellä Kustavin turvapuhelinpalvelun asiakkaissa on kuitenkin myös sellaisia henkilöitä joilla ei ole mahdollista nimetä ketään turvapuhelimen hälytyskäynnille ilta- ja yöaikaan. 

 

Kotihoidon henkilökuntaa on edellä mainitun vuoksi tarvetta määrätä varallaoloon turvapuhelimen ilta- ja yöaikaisiin hälytyksiin vastaamiseksi. KVTES 5 § Varallaoloaika ja työaikalain määräyksiin perustuen työntekijän varallaolovelvollisuus perustuu sopimukseen. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Ns. vapaamuotoisesta varallaolosta maksetaan KVTES:n mukaan rahakorvauksena 20 - 30 % korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. Varallaoloajan pituus ja varallaolon toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä.

 

Varalleoloon määrääminen edellyttää todellista tarvetta turvapuhelinpalvelun hälytyksiin vastaamiseksi eikä siihen tule määrätä henkilökuntaa, ellei palveluntarvetta ole. Turvapuhelinpalvelun hälytykset sovitaan asiakkaan kanssa ensisijaisesti ohjautumaan asiakkaan lähipiirissä olevalle henkilölle. Ainoastaan siinä tapauksessa, ettei asiakkaalla ole mahdollisuutta nimetä em. henkilöä, ohjataan palvelu kotihoitoon työajan ulkopuolisena aikana klo 20:30-8:00. Varallaoloon määräämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Arvioitu kustannusvaikutus ajalle 1.9.2022-31.12.2022 on 8000e.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Aino Hynninen

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vanhuspalveluiden kotihoidon henkilökunnan kanssa voidaan sopia varallaoloon määräämisestä 1.9.2022 lukien turvapuhelinpalvelun hälytyksiin vastaamiseksi klo 20:30-8:00 välillä. Turvapuhelinpalvelun hälytyksiin vastaaminen turvataan kotihoidon palvelulla ainoastaan  välttämättömissä tilanteissa. Varallaolo toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ns. vapaamuotoisena varallaolona. Varallaoloaika on päivittäin klo 20:30-8:00. Varallaolosta maksetaan 25 % korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. Varallaolon lisäksi maksetaan hälytyskorvaus 70 euroa ja arkipyhien sekä pyhäpäivien osalta 100 euroa tilanteessa, jossa hälytyksestä seuraa työhön siirtyminen työtehtävän hoitamiseksi.

 

Päätös Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, että selvitetään palvelun järjestämisen muita vaihtoehtoisia tapoja.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa