Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Hälytysraha 2022

 

 

Hälytysrahan jatkaminen vuonna 2022

 

 

 

 

 

Sosiaalilautakunta 17.02.2022 § 23 

 

 

 

Hälytysrahan kokeilua on jatkettu kunnan vanhuspalveluissa 1.1.-31.12.2021. Vanhuspalveluissa on vaikeutta saada kaikkiin vuoroihin työntekijöitä. Äkillisiä sijaistarpeita tulee erityisesti sairastumisien ja lomakausien sekä pitkään jatkuneen ja nopeasti vaihdelleen epidemiatilanteen vuoksi. Vanhuspalveluissa on pystytty turvaamaan käytettävissä olevan henkilöstön määrä hälytysrahakokeilun turvin ja vähentämään ulkopuolisten sijaisten tarpeita. Henkilökuntaa on saatu työvuoroihin joustavasti ja nopeasti.

 

Valtakunnallisesti hälytysrahan korvausten käyttö on entisestään kasvanut yleisen hoitoalan henkilöstöresurssipulan vuoksi ja edelleen jatkuvan epidemiatilanteen vallitessa.

 

Hälytysrahan käyttö edellyttää äkillistä työvoiman tarvetta ja töihin kutsumista eikä sitä ole tarkoitettu maksettavaksi henkilöstön omaehtoisesta vuorovaihdoista. Hälytysrahan käytön myöntämis-perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tarvittaessa lähiesimies määrittelee, onko hälytysrahan maksamiselle perustetta vuoronvaihto-tilanteessa.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Aino Hynninen

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hälytysrahan jatkamista vanhuspalveluissa tilapäisesti ajalle 1.1.2022 - 30.9.2022. Hälytysrahan käyttöä valvotaan vastaavan sairaanhoitajan toimesta siten, että korvaukseen on oikeutettu vain äkillisissä työvoimatarpeessa töihin kutsuttaessa. Korvausta esitetään nostettavaksi 50 eurosta 70 euroon ja arkipyhien, pyhäpäivien sekä kesäkauden 1.6.-31.8.2022 viikonloppujen osalta 100 euroon.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus 07.03.2022 § 46 

 

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaalilautakunnan ehdotuksen sellaisenaan.
.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mia Lehtonen ja Sami Latokartano poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Mia Lehtonen työskentelee hoitajana Jaala-kodissa samoin kuin Sami Latokartanon puoliso.

 

 

Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 70  

22/05.00/2022  

 

 

Vanhuspalveluissa on edelleen ollut vaikeutta saada kaikkiin vuoroihin työntekijöitä yleisen hoitoalan henkilöstöresurssipulan, lomakausien ja sairastumisien sekä vaihtelevan epidemiatilanteiden vuoksi.

 

Hälytysrahan kokeilua on jatkettu kunnan vanhuspalveluissa 1.1.-30.9.2022 ja sen turvin on pystytty varmistamaan käytettävissä olevan henkilöstön määrä. Henkilökuntaa on saatu työvuoroihin joustavasti.

 

Hälytysrahan käytön myöntämisperusteisiin on kiinnitetty erityistä huomioita vastaavan sairaanhoitajan toimesta siten, että korvaukseen on ollut oikeutettu vain töihin kutsuttaessa äkillisissä työvoimatarpeessa eikä sitä ole käytetty henkilöstön omaehtoisesta vuorovaihdoista johtuen.

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Aino Hynninen

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hälytysrahan jatkamista vanhuspalveluissa ajalle 1.10.2022 - 30.9.2023. Korvaukseksi esitetään edelleen 70 euroa ja arkipyhien, pyhäpäivien sekä viikonloppujen osalta 100 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa