Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kustavin kunnan hyvinvointikertomus 2017-2021 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

 

Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 67  

130/05.00/2022  

 

 

Kustavin kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä viime valtuustokauden aikana. Hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Hyvinvointikertomuksen on laatinut Kunnanhallituksen 29.1.2018 nimeämä hyvinvointityöryhmä ja sen koostamisesta on vastannut Vasso Oy.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ään, jonka mukaan kunnat velvoitetaan laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lain mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteuttamista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa.

 

Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille 1.1.2023, jää kuntien tehtäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnan luottamushenkilöt saavat kokonaisvaltaisen käsityksen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuoloista sekä resursseista, joita tarvitaan heidän hyvinvointinsa turvaamiseksi. Suunnitelman on tarkoitus ohjata kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipolitiikkaa. Hyvinvointikertomuksen on laatinut Kunnanhallituksen 14.02.2022 § 31 nimeämä hyvinvointityöryhmä ja sen koostamisesta on vastannut Vasso Oy.

 

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Aino Hynninen

 

Päätösehdotus Sosiaalikunta hyväksyy omalta osaltaan Kustavin kunnan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 ja antaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

 

Kokuksessa muutettu päätösehdotus

 

  Sosiaalilautakunta hyväksyy omalta osaltaan Kustavin kunnan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 ja antaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi pyytäen kiinnittämään huomioita hyvinvointikertomuksen keskeisiin tuloksiin ja huomioimaan ne osana kunnan meneillään olevaa strategiatyöskentelyä .

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa