Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Hirviniemen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kunnanhallitus 13.06.2022 § 109  

99/10.02.03/2022  

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laatiminen aloitetaan tekemällä osallistumis-  ja arviointisuunnitelma, joka käsittää seuraavat tiedot:

 

  • suunnitelman nimi ja suunnittelualue
  • suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet
  • suunnittelun lähtökohdat
  • tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat
  • vaikutusalue ja osalliset
  • viranomaisyhteistyö
  • selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät
  • vaihtoehdot
  • kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko
  • yhteystiedot sekä palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

 Tarvittaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan myös tarkentaa

 ja muuttaa suunnittelun aikana.

 

 Nosto Consulting Group on toimittanut kunnanhallitukselle Hirviniemen

 ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointi-

 suunnitelman, joka on tämän asian lliitteenä.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Hirviniemen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Samalla todetaan, että DI Pasi Lappalaisella on MRA:n edellyttämä pätevyys.

Kunnanhallitus päättää, että kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan MRL:n 63 §:n mukaisesti. Samassa yhteydessä kuulutetaan kaavaluonnoksen nähtävilläolosta. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Kustavin rakennuslautakunnalta.

 

Kunnanhallituksen päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, rakennuslautakunta, asianosaiset, ilmoitustaulu

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa