Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle virkavaalia koskevassa asiassa

 

Kunnanhallitus 13.06.2022 § 111  

12/01.01.01/2022  

 

 

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt 25.4.2022 päivätyllä kirjeellään  Diaarinumero 574/03.04.04.04.10/2022  kunnanhallitusta antamaan Sami Jalosen kunnallisvalituksen johdosta  valtuuston puolesta lausunnon valtuuston päätöksestä  14.3.2022 § 13 koskien kunnanjohtajan viran täyttämistä.  Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 15.6.2022 saakka.

 

Kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallitus päättää selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen ja on sitä mieltä, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

 

Esittelijä kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ääritalo

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus

 Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä  olevan lausunnon perusteluineen  Turun hallinto-oikeudelle koskien Sami Jalosen tekemää valitusta Kustavin kunnanvaltuuston 14.3.2022 § 13  päätöstä kunnanjohtajan viran täyttämisestä. Kunnanhallitus päättää yhtyä valtuuston päätökseen ja on sitä mieltä, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. Kunnanvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ollut muuten lainvastainen Sami Jalosen valituksessaan esittämillä perusteilla eikä kunnanhallitus ole ylittänyt toimivaltaansa. Näin ollen kunnanhallitus esittää, että hallinto-oikeus hylkää Sami Jalosen valituksen.

 

Käsittely Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. kunnanjohtaja Rauno Peltola poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asia ratkaistiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

Kunnanhallituksen päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Täytäntöönpano Turun hallinto-oikeus

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa