Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Itätalon ranta-asemakaavan muutos 3:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kunnanhallitus 13.06.2022 § 110  

105/10.02.03/2022  

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laatiminen aloitetaan tekemällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka käsittää seuraavat tiedot:

 

  • suunnitelman nimi ja suunnittelualue
  • suunnittelutehtävän määrittely
  • suunnittelun lähtökohdat
  • tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat
  • vaikutusalue ja osalliset
  • viranomaisyhteistyö
  • selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät
  • vaihtoehdot
  • kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko
  • yhteystiedot sekä palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

            Tarvittaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan myös tarkentaa   ja  muuttaa suunnitelun aikana.

 

            Nosto Consulting Group on toimittanut kunnanhallitukselle Itätalon ranta-

            asemakaavan muutos 3:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on

            tämän asian liitteenä.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Itätalon ranta-asemakaavan muutos 3:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Samalla todetaan, että DI Pasi Lappalaisella on MRA:n edellyttämä pätevyys.

Kunnanhallitus päättää, että kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan MRL:n 63 §:n mukaisesti. Samassa yhteydessä kuulutetaan kaavaluonnoksen nähtävilläolosta. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä Kustavin rakennuslauta-kunnalta.

 

Kunnanhallituksen päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, rakennuslautakunta, asianosaiset, ilmoitustaulu

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa