Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 08.12.2021/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Poikkeamishakemus 21-0211-POI kiinteistölle 304-406-3-56.

 

Rakennuslautakunta 08.12.2021 § 165  

    

 

 

Asia

Poikkeamispäätös

Hakija

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rakennuspaikka

304-406-0003-0056
Niemenmetsäntie 20
23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi

KOIJUURI

Kiinteistön pinta-ala

7110 m2

Kaava

Ranta-asemakaava 210610§24

Kaavan vuosi

2010

Rakennettu kerrosala

57 m2

Toimenpide

Loma-asunnon ja saunan rakentaminen.
Vajan ja vanhan saunan purkaminen

Toimenpiteen mukaisen rakennuksen kerrosala

Uusi kerrosala 138 m2
Purettava kerosala 41 m2

Lisäselvitys

Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Kokonaisala: 97m²
Kerrosala: 97m²

Poikkeus

Loma-asunto ylittää rantakaavan mukaisen rakentamisalueen rajan 22%. Rakennuspaikkaa määriteltäessä on huomioitu maastolliset- ja ympäristölliset olosuhteet rakennuksen sijoittelussa. Sauna sijaitsee ranta-alueella jolle ei ole määritelty rakennuspaikkaa. Saunahankkeen rakentamistyön yhteydessä puretaan vanha sauna jonka sijainti on määritelty asemapiirroksessa. Uuden saunarakenteen sijoittelussa on huomioitu ohjeen mukainen etäisyys rantaviivasta.

Kuuleminen

Hakija on kuullut naapurit.
Naapureilla ei huomautettavaa.

Liitteet

Asemapiirros
Ote ranta-asemakaavasta
Naapurin kuuleminen
Todistus hallintaoikeudesta

Tonttikartta
CV
Muu pätevyystodistus
Tutkintotodistus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Julkipanopvm

14.12.2021

Päätöksen antopvm

15.12.2021

Viimeinen valituspvm

14.1.2022

Lainvoimaisuuspvm

15.1.2022

Lupa voimassa saakka

15.1.2024

 

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, Maankäyttö- ja rakennuslaki 137§.

Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana.

Päätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta ja kyseinen asiakirja tulee lisätä kyseisen rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa