Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 08.12.2021/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Poikkeamishakemus 21-0208-POI kiinteistölle 304-413-1-90.

 

Rakennuslautakunta 08.12.2021 § 163  

    

Asia

Poikkeamispäätös

Hakija

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rakennuspaikka

304-413-0001-0090
Lehtisaarentie 31, 23360 KUSTAVI
Koko tila

Kiinteistön nimi

FLOOTTI

Kiinteistön pinta-ala

18550 m2

Kaava

Ranta-asemakaava 220107§10

Kaavan vuosi

2007

Rakennettu kerrosala

128 m2

Toimenpide

Majoitustilan rakentaminen

Toimenpiteen mukaisen rakennuksen kerrosala

35 m2

Lisäselvitys

Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset Kokonaisala: 35m²
Kerrosala: 25m²

Poikkeus

Poikkeaminen tontin rakennusoikeudesta AO1 /M (500m2)

1. Rakennusoikeuden siirtäminen pientalolle määritellystä pinta-alasta majoitusrakennuksen pinta-alaan (35m2) Kiinteistö on määritelty kaavassa pientaloalueeksi, nykyisin kiinteistö on kuitenkin puhtaasti vapaa-ajan käytössä. Kiinteistön omistus on muuttunut v. 2019 siten, että nykyisin kiinteistön omistaa kolmen eri talouden henkilöt ja lisäksi entisillä omistajilla on hallintaoikeus kiinteistölle. Kaavaan sisältyvän majoitusrakennus pinta-alan kasvattaminen mahdollistaisi useamman majoitusrakennuksen rakentamisen. Näin voitaisiin mahdollistaa kaikkien neljän talouden samanaikainen pidempiaikainen lomailu Kustavissa. Tällä muutoksella on myös positiivinen vaikutus Kustavin kuntaan verotulojen ja lisääntyneen palveluiden käytön kautta.

2. Majoitusrakennuksen sijoittaminen määritellyn rakennusalueen ulkopuolelle. Kiinteistö sijoittuu niemelle ja siinä on rantaviivaa sekä etelä, että länsisuuntaan. Kiinteistölle merkitty rakennusoikeusalue on käytännössä paljasta kalliota, jolta on suoran näköyhteys merelle. Sijoittamalla majoitusrakennus määritellyn rakennusalueen ulkopuolelle, voidaan se sijoittaa puuston suoraan siten, ettei se näy suoraan mereltä. Samoin voidaan säilyttää maisemallisesti arvokkaat avokalliot koskemattomina ja sähkölinjat voidaan kaivaa maahan ilman kallion louhimista. Lisäksi ehdotetulla sijoituksella mahdollistetaan rakennusten sijoittaminen tontille siten, että niistä muodostuvat selkeät omat pihakokonaisuudet.

Kuuleminen

Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei huomautettavaa.

Liitteet

Asemapiirros
Naapurin kuuleminen
Ote ranta-asemakaavasta
Todistus hallintaoikeudesta
Rakennusoikeuslaskelma
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Julkipanopvm

14.12.2021

Päätöksen antopvm

15.12.2021

Viimeinen valituspvm

14.1.2022

Lainvoimaisuuspvm

15.1.2022

Lupa voimassa saakka

15.1.2024

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, Maankäyttö- ja rakennuslaki 137§.
Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana.
Päätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta ja kyseinen asiakirja tulee lisätä kyseisen rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa