Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

 

 

 

Kunnanhallitus 07.12.2021 § 244 

 

 

 

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Tasauspaikkojen avulla valtuuskunnan kokoonpano saadaan paremmin vastaamaan puolueiden ehdokaslistojen saamia valtakunnallisia ääniosuuksia. Tasauspaikat menevät pienemmille puolueille. Tasauspaikka tulee aina sellaisesta vaalipiiristä, josta puolue ei ole saanut ns. vaalipiiripaikkaa. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna 15.11.-31.12.2021.

 

Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Varsinais-Suomen vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on kunnan asukaslukua (30.11.2021) vastaava äänimäärä. Kustavin kunnan äänimäärä on 952.

 

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta on laatinut ehdokaslistoista vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät. Varsinais-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä on liitemateriaalina.

 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

 

Valtuuston sihteeri vie äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Varsinais-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 14.12.2021 § 64  

199/00.04.02/2021 

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto toimitti Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin seuraavasti:

Puheenjohtaja totesi, että ehdokaslistojen yhdistelmä on kokousmateriaalissa ja kokouksessa valtuustolle jaettuna.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä kuin sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Merkinnän jälkeen äänestyslippu taitetaan siten, että tehty merkintä jää sisäpuolelle.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti, että valtuutetuille jaetaan äänestysliput ja vaalitoimitus suoritetaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä siten, että kukin tuo äänestyslipun vaaliastiaan. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Puheenjohtaja kutsui valtuuston vaalilautakunnan toimittamaan ääntenlaskennan. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 18.15-18.20.

Ääntenlaskennan jälkeen kokous jatkui ja puheenjohtaja luki vaalilautakunnan toimittaman äänestystuloksen.

Ääniä annettiin 15, jotka kaikki olivat hyväksyttäviä. Äänet jakautuivat eri ehdokaslistoille (sulkuihin on merkitty asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät):

Äänestystulos

Ehdokaslistat
  Ääniä

 

 Ehdokaslista 2  5 (315)

 Suomen Keskusta

 

 Ehdokaslista 4  1 (63)

 Perussuomalaiset

 

 Ehdokaslista 5  2 (126)

 Suomen Sosialidemokraattinen

 Puolue   

 

 Ehdokaslista 9  7 (441)

 Kansallinen Kokoomus

 

 Yhteensä   15 (945)

 

 Valtuusto totesi, että pöytäkirjanpitäjä vie tuloksen Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään.

 

 Valtuuston vaalilautakunnan pöytäkirja liitetään valtuuston pöytäkirjaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa