Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 02.02.2021/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rakennusvalvonnan tulkintamuutos koskien vierasmajaa

 

Rakennuslautakunta 02.02.2021 § 11  

    

 

 

Kustavin rakennusvalvonta tulkitsee vierasmajat vapaa-ajan asunnon täydennysrakennuksina, minkä vuoksi lupamenettelyssä on tullut ottaa huomioon MRL 72 § mukainen suunnittelutarve ranta-alueella. Vierasmajan tulkintamuutoksella vältytään suunnittelutarpeelta, jolloin vierasmaja on mahdollista luvittaa rakennusjärjestyksen ja mahdollisen oikeusvaikutteisen kaavan niin salliessa ilman poikkeamispäätösmenettelyä pelkällä rakennusluvalla.

Ranta-alueella MRL 72 § suunnittelutarpeen alaisia vierasmajan rakentamishankkeita ovat muun muassa seuraavat tilanteet:

-          Ranta-asemakaavoittamattoman, ranta-alueella sijaitsevan vapaa-ajan asunnon rakennuspaikalle rakennettava vierasmaja.

-          Vierasmajan rakentaminen ranta-alueella sijaitsevan vapaa-ajan asunnon rakennuspaikalle, jossa ranta-asemakaava ei erikseen mahdollista vierasmajan rakentamista.

Ehdotuksen mukaista tulkintaa käytetään muun muassa Taivassalon rakennusvalvonnassa. Vierasmaja on aina rakennusluvan varainen toimenpide käyttötarkoituksesta johtuen.

Vierasmajan ei tule missään tilanteessa vastata varustelutasoltaan vapaa-ajan asuntoa, minkä vuoksi vierasmaja ei saa sisältää seuraavia varusteluita/tiloja wc, kylpyhuone, löylyhuone, tekninen tila, keittiö/keittotila tai muita varusteluita/tiloja, joiden voidaan katsoa kuuluvan nimenomaan vapaa-ajan asunnon varustelutasoon. Vierasmajan varustelutason rajoittaminen on ehto tulkintamuutokselle.

Tulkintamuutoksella ei ole vaikutusta tilanteeseen, jossa rantaan ulottuvalla kiinteistöllä ei ole olemassa olevaa vapaa-ajan asuntoa tai oikeusvaikutteista kaavaa, sillä rakentamisen lupa talousrakennukselle edellyttää aina olemassa olevan asuinrakennuksen, toisin sanoen näytön siitä, että kiinteistöllä on oikeus rakennuspaikkaan, jolloin se täyttää MRL 72 § mukaisen suunnittelutarpeen ehdot.

Tulkintamuutoksella ei ole vaikutusta rakennusjärjestykseen, sillä Kustavin kunnan 8.7.2011 voimaan tulleen rakennusjärjestys ei erikseen määrittele vierasmajan tulkintaa. Rakennusjärjestyksessä on olemassa maininta vierasmajan enimmäisalasta (25 k-m2) vapaa-ajan asunnon rakennuspaikalla.

 

Kustavin kunnan 8.7.2011 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen ote:

"4.2 Rakentamisen määrä

Lomarakennusten rakennuspaikalle saa ranta-alueella rakentaa yhden enintään 100 k-m2 suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½ - kerroksinen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan enintään 25 k-m2, saunan enintään 30 k-m2 ja autotalli/varastorakennuksia enintään 40 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m2.

.

Rakentaminen saariin, johon ei ole tieyhteyttä

Lomarakennusten rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 100 k-m2 suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½ -kerroksinen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan 25 k-m2 ja saunan 30 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m2. Saunan lisäksi saa rakentaa yhden enintään 20 km2:n suuruisen talousrakennuksen."

Ote kuntaliiton ohjeistuksesta:

"Vierasmajan käsite on epäselvä. Kun kunta erikseen sallii rakennusjärjestyksessään vierasmajan rakentamisen, on samalla tarpeen määritellä halutaanko määräyksellä ohjata vierasmajaa talousrakennuksena vai loma-asuntona.  Rakennuksen käyttötarkoitusta ei määrittele siitä käytetty termi vaan rakennus ominaisuuksineen."

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää, että vierasmaja tulkitaan talousrakennuksena.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa