Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Poikkeamishakemus 21-0102-POI kiinteistölle 304-410-3-220.

 

 

 

Rakennuslautakunta 20.04.2021 § 67 

 

 

 

Asia

Poikkeamishakemus

Hakija

Kustavin Kalaranta Avoin yhtiö

--------------------------------

Rakennuspaikka

304-410-0003-0220

Kivilinnantie 6, 23360 KUSTAVI

Kiinteistön nimi

Kustavin kone

Kiinteistön pinta-ala

4027 m²

Kaava

Ei kaavaa/ Asemakaava 01121999

Kaavan vuosi

- / 1999

Rakennettu kerrosala

717 m²

Toimenpide

Teollisuushallin (717 k-m2) peruskorjaus kalastuselinkeinon käyttöön, kalastusvene-, verkkohuolto ymv.

Hallia laajennetaan (414 k-m2) kalankäsittelytoiminnoille, laajennusosa sijoittuisi 120m2 vuokratulle lisämaalle, joka on asemakaavassa VL-aluetta.

Uusi kerrosala

414 m²

Lisäselvitys

Kiinteistöllä Kustavin kone ei ole asemakaavaa, laajennusosa sijoittuisi n. 71 k-m2 (20.2x3.5m) naapurikiinteistöltä 3:249 vuokratulle maa-alueelle, joka on Pekkalanrannan asemakaavan mukaista lähivirkistysaluetta.

Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on määritelty taajamatoimintojen alueeksi.

Poikkeus

Rakennus sijoittuisi osin Pekkalanrannan asemakaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle.

Kuuleminen

Naapurit kuultu 100 metrin vaikutusalueella, naapurikiinteistöjen 5:122, 3:438, 3:433 ja 3:436 omistajat ovat jättäneet huomautuksensa.

Liitteet

Naapurin kuuleminen

Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä

Ote alueen peruskartasta

Ote asemakaavasta

Naapurin huomautus

Todistus hallintaoikeudesta

Asemapiirros

Hakemus vireilletullessa

Karttaote

Selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta

Julkipanopvm

26.4.2021

Päätöksen antopvm

27.4.2021

Viimeinen valituspvm

11.5.2021

Lainvoimaisuuspvm

12.5.2021

 

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää palauttaa hakemuksen uudelleen valmisteltavaksi. Todetaan, ettei olemassa olevaa teollisuusrakennusta ole mahdollista laajentaa kiinteistörajan yli, Pekkalanrannan asemakaava-alueelle ilman rakentamista mahdollistavaa oikeusvaikutteista kaavaa ja Pekkalanrannan asemakaavan kaavamuutosta.

 

Päätös Esityksen mukaan.


Antti Nummela ja Kai Nieminen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi intressijääviyden vuoksi.

 

 

Rakennuslautakunta 09.11.2021 § 144  

    

 

Asia

Poikkeamishakemus

Hakija

Kustavin Kalaranta Avoin yhtiö

--------------------------------

Rakennuspaikka

304-410-0003-0220

Kivilinnantie 6, 23360 KUSTAVI

Kiinteistön nimi

Kustavin kone

Kiinteistön pinta-ala

4027 m²

Kaava

Ei kaavaa/ Asemakaava 01121999

Kaavan vuosi

- / 1999

Rakennettu kerrosala

717 m²

Toimenpide

Teollisuushallin (717 k-m2) peruskorjaus kalastuselinkeinon käyttöön, kalastusvene-, verkkohuolto ymv.

Hallia laajennetaan (414 k-m2) kalankäsittelytoiminnoille, laajennusosa sijoittuisi 120m2 vuokratulle lisämaalle, joka on asemakaavassa VL-aluetta.

Uusi kerrosala

414 m²

Lisäselvitys

Kiinteistöllä Kustavin kone ei ole asemakaavaa, laajennusosa sijoittuisi n. 71 k-m2 (20.2x3.5m) naapurikiinteistöltä 3:249 vuokratulle maa-alueelle, joka on Pekkalanrannan asemakaavan mukaista lähivirkistysaluetta.

Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on määritelty taajamatoimintojen alueeksi.

Katselmuksessaan 27.10.2021 rakennuslautakunta totesi, että aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Aiottu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Poikkeus

Rakennus sijoittuisi osin Pekkalanrannan asemakaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle.

Kuuleminen

Naapurit kuultu 100 metrin vaikutusalueella, naapurikiinteistöjen 5:122, 3:438, 3:433 ja 3:436 omistajat ovat jättäneet huomautuksensa.

Liitteet

Naapurin kuuleminen

Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä

Ote alueen peruskartasta

Ote asemakaavasta

Naapurin huomautus

Todistus hallintaoikeudesta

Asemapiirros

Hakemus vireilletullessa

Karttaote

Selvitys rakennuspaikan omistus-ja hallintaoikeudesta

 

Julkipanopvm

15.11.2021

Päätöksen antopvm

16.11.2021

Viimeinen valituspvm

16.12.2021

Lainvoimaisuuspvm

17.12.2021

 

 

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Aiottu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §, Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §.

Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana.

Päätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallinto-oikeudesta ja kyseinen asiakirja tulee lisätä kyseisen rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakennuslautakunta tähdentää, että tulevaa rakennuslupahakemusta käsitellessä pitää huomioida myös ELY:n lausunto VARELY/1322/07.00/2010 20.8.2012 maaperän puhdistustoimenpiteistä kiinteistöllä.
Rakennuslautakunnan jäsen Markku Vinnikainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi intressijääviyssyistä, hän on Asunto Oy Kustavin Kivilinnan hallituksen jäsen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa