Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuntaliiton valtakirjapyyntö kuntien ja pakkaustuottajien yhteistyösopimuksen allekirjoittamiseksi.

 

Rakennuslautakunta 09.11.2021 § 141  

172/00.01.01/2021  

 

 

Uudistetun ja 19.7.2021 voimaan tulleen jätelain 49 a - 49 pykälät velvoittavat kuntia ja pakkausten tuottajayhteisöä neuvottelemaan valtakunnallisen yhteistyösopimuksen kuntien jätehuoltovastuulla olevien kiinteistöjen pakkausjätteen erilliskeräyksen järjestämisestä yhteistoiminnassa. Vain sopimukseen liittymällä kunta/jätelaitos voi saada korvausta tuottajalta.

 

Kuntia ja jätelaitoksia sopimusneuvotteluissa ovat edustaneet Suomen Kuntaliitto ry ja Suomen Kiertovoima ry KIVO. Sopimusneuvottelut saatiin päätöksen 7.9.2021. Sopijapuolet ovat kaikki hyväksyneet sopimuksen. Yhteistyösopimus on saatteen liitteenä 1.

 

Sopijapuolet

Yhteistyösopimuksen sopijapuolina ovat perustettava tuottajayhteisö*, Suomen Kuntaliitto ry ja Suomen Kiertovoima ry. Nykyiset olemassa olevat pakkaustuottajayhteisöt antavat valtakirjat 30.6.2022 mennessä perustettavan tuottajayhteisön lukuun. KIVOn jäseneksi liittyneet kunnalliset jätelaitokset (useimmiten usean kunnan yhteiset jäteyhtiöt) liittyvät sopimukseen antamalla valtakirjan KIVO:lle allekirjoittaa sopimus. Ne kunnat, jotka eivät ole KIVOn jäseniä tai kuulu KIVOn jäseneksi liittyneeseen jätelaitokseen, antavat valtakirjan Kuntaliitolle sopimukseen liittymistä varten.

 

Sopimuksesta ja siihen liittymisestä

Sopijapuolten on solmittava yhteistyösopimus jätelain velvoittamana 31.12.2021 mennessä. Valtakunnallisen yhteistyösopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että 2/3 Suomen asukasmäärästä on sopimuksen piirissä.

 

On huomattava, että jätelain mukaan, huolimatta yksittäisen jätelaitoksen mahdollisesta päätöksestä olla liittymättä sopimukseen, jätelaitoksella säilyy edelleen velvoite kerätä ja kuljettaa jäteasetuksen velvoiterajojen mukaisilta kiinteistöiltä pakkausjätteet tuottajayhteisön järjestämään vastaanottoterminaaliin, mutta sopimukseen liittymättä jättämisen seurauksena jätelaitos ei voi saada tuottajalta korvauksia tekemästään työstä.

 

Sopimus on luonteeltaan lakisääteinen yhteistyösopimus, jonka ydinsisältönä on tuottajan maksama lakiin perustuva korvaus kunnan jätelaitoksen toteuttamasta kiinteistökeräyksestä. Saattaa olla, että kunnan hallintosääntö tai jätelaitoksen yhtiöjärjestys ei suoraan ota kantaa tämän tapaisen sopimuksen tekemisen toimivaltaan.

 

Sopimuksessa on kyse operatiivisesta jätehuoltotoiminnasta eli jätehuollon palvelutehtävistä kunnassa huolehtiva kunnan jätelaitos tai yksikkö tekee päätöksen sopimukseen liittymisestä, toki kukin oman kuntansa hallintosäännön tai yhtiöjärjestyksensä mukaisella päätöksentekotavalla. Mikäli jätehuolto on järjestetty yhteisesti tai kuntien yhteisessä yhtiössä, päätöstä ei ole tarpeen käsitellä kussakin yhteisen jätelaitoksen omistajakunnassa tai yhteistoimintakunnassa erikseen tai alueen jätehuoltoviranomaisessa (riippuen kuitenkin kunnan jätehuoltotoimintojen organisoinnista tai tehdyistä sopimuksista sekä toimielimen vastuista). Pääasiassa yhteinen jätelaitos liittyy sopimukseen omistajakuntiensa puolesta jätelain 43 §:n mukaisen tehtäväsiirron perusteella.

 

 

 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus Kustavin kunta (Y-tunnus: 0134349-4)/rakennuslautakunta valtuuttaa Suomen Kuntaliitto ry:n (Y-tunnus: 0926151-4) allekirjoittamaan puolestaan jätelain 49 a-c §:n tarkoittaman kuntien ja pakkaustuottaja-
yhteisön välillä solmittavan yhteistyösopimuksen liitteineen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa