Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 210

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnan vaaliviranomaisten valinta vuoden 2022 aluevaaleja varten

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 210  

92/00.00.00/2021  

 

 

Vaalilain nojalla kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä.

 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa mahdollisuuksien mukaan voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittavästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

 

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva aluevaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

 

Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan sekä kotiäänestykseen määrää keskusvaalilautakunta. Koska Kustavin kunnassa ei ole vaalilain tarkoittamia laitoksia, ei kunnan tarvitse asettaa vaalitoimikuntaa kotiäänestystä varten.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa vaalilautakunnan vuoden 2022 aluevaaleja varten ottaen huomioon vaalilain ja tasa-arvolain vaatimukset sekä vaalilautakunnan varajäsenten asettamisen siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

 

Päätös Kunnanhallitus valitsi vuoden 2022 aluevaaleja varten vaalilautakunnan, jonka kokoonpano on seuraavanlainen:

Jäsenet

Elina Ylönen, pj
Merja Lehti, vpj
Henrik Andersin
Silvi Ucke
Antti Nummela

Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan:

Jan Blomqvist
Henriikka Aapola
Eija Kuusisto
Tiina Uotila
Vesa Liukkonen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa