Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 220

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kluuskerin ranta-asemakaavan muutoksen nähtäville asettaminen ja lausuntojen pyytäminen

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 220  

178/10.02.03/2021  

 

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee Lypyrtin kylän kiinteistöä 304-415-1-87 Kluuskäri III.

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan korttelia 1 (osa) sekä maa- ja metsätalousaluetta.

 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 1 (osa) sekä maa- ja metsätalousaluetta.

 

Kaava-alue sijaitsee Lypyrtin kylässä Kluuskerin saaressa noin 12 kilometriä linnuntietä Kustavin keskustasta luoteeseen. Suunnittelualueelle ei ole kiinteää tieyhteyttä.

 

Ympäristömionisteriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi (MRV). Suunnittelualue on lisäksi osoitettu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämis-vyöhykkeeksi sekä kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi (maakunnallisesti arvokas maisema alue, Ströömin kulttuurimaisema).

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkeeseen 2 eli 5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta.

 

Rakennustarkastaja on ilmoittanut, että hän ei näe estettä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseksi ja lausuntojen pyytämiseksi.

 

Kluuskerin ranta-asemakaavan muutoksen kaava-aineisto on ladattavissa osoitteesta

        https://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/kustavi/

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa Kluuskerin ranta-asemakaavan muutoksen nähtäville ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja alueellisen vastuumuseon lausunnon.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa