Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Nuorisovaltuuston kannanotot

 

 

 

Nuorisovaltuusto 01.10.2021 § 11 

 

 

 

Päätösehdotus Muut kokouksessa esille tulleet asiat.

 

Päätös Nuorisovaltuusto keskusteli heidän tekemänsä aloitteen 2. asteen opiskelijoiden tukemisen jatkosta. Nuorisovaltuusto toivoi korotusta tukitasoon ja siten että 1. erä tulisi maksuun jo syyskaudella 2022 ja kevätkaudella 2023 maksettaisiin toinen osa. Toivottua korotusta nuorisovaltuusto perusteli erityisesti sillä, että vanhojen oppikirjojen jälleenmyynti on mahdotonta, koska seuraava vuosiluokka saa maksuttomasti kaikki opiskeluvälineet.

Kustavilaisia nuoria opiskelee paljon vieraspaikkakunnilla erityisesti Turun alueella, nuorisovaltuusto toivoi järjestelyä jolla kunta pystyisi tukemaan harrastusten jatkumista opiskelupaikkakunnalla esimerkiksi kuntosalikortin tai vastaavan muodossa.

Nuoret toivoivat kunnan järjestävän tapahtumia Turun seudulla, jolloin kustavilaiset opiskelijat voisivat niihin myös osallistua.

Nuorisovaltuusto näkee, että tulevaisuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää parantaa joukkoliikenneyhteyksiä 2.asteen oppilaitosten suuntaan. Tämä mahdollistaisi asumisen kustavissa opiskelujen ajan.

 

 

Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 77  

    

 

 

Mia Lehtonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallintolain 28 §  kohta 1 perusteella.

 

Esittelijä vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta keskustelee nuorisovaltuuston kannanotoista ja keskustelun pohjalta ohjaa edistettävät asiat viranhaltijoiden valmisteltaviksi.

 

Päätös Lautakunta keskusteli nuorisovaltuuston ehdotuksista. Vuoden 2022 osalta päätökset opiskelijoiden tuesta tehdään vuoden 2022 puolella. Tällöin pohditaan tarkemmin tuen tasoa ja mahdollista jakoa kahteen erään.
Vapaa-aikasihteeri selvittää mahdollisia tukitoimia joilla Turun seudun kustavilaisia opiskelijoita voitaisiin tukea harrastuksissa. Vapaa-aikasihteeri järjestää kokeiluluonteisesti tapahtuman Turun seudulla, johon kutsutaan Turun seudun kustavilaisia opiskelijoita.
Joukkoliikenneyhteyksistä on käyty keskustelua vuosien varrella kunnan ja alueen toimielimissä sekä asiasta on oltu suoraan yhteydessä Ely-keskukseen kuten myös liikennöitsijään. Sivistyslautakunta pyrkii osaltaan edesauttamaan yhteyksien parantamista.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa