Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025

 

 

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 145 

 

 

 

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneet väestön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisille henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostolla riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

 

Kustavin kunnanhallitus on päätöksellään 26.3.2018 päättänyt sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä silloin perustamisvaiheessa olevan vammaisneuvoston liittämisen vanhusneuvostoon yhteiseksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä laatii tarvittavat asiakirjat toimintansa edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus nimeää ko. neuvostolle sihteerin. Neuvosto kokoontuu esim. 2-3 kertaa vuodessa ja se voi kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkio kunnan palkkiosäännön mukaan. Neuvoston keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat kunnan vanhustenhuollosta vastaavat tahot ja alueen vammaisjärjestöt.

 

Toimikautensa päättävässä vanhus- ja vammaisneuvostossa ovat olleet nykyisinä jäseninä seuraavat:

 

                                  Edustaja   Varaedustaja

 

Eläkeliiton Kustavin yhdistys         Birgitta Eskola Arja Wainio

SPR:n Kustavin osalta                  Sirpa Heikkilä Asta Koskinen

Kustavin seurakunta                     Lasse Jalonen Marja Santalahti

Kustavin sotaveteraanien

perinneyhdistys                             Pirjo Ilkka  Maija Grönroos

Sosiaali- ja terveystoimi                Sirpa Koskinen pj. Mirja Järvelä

Tekninen toimi                              Antti Nummela vpj. Irja Skytén-                                           Suominen

Sivistystoimi                                 Jukka Lehtinen Laura Nummela

Uudenkaupungin seudun

Kehitysvammaisten Tuki ry           Minna Blomroos Päivi Nikusaari

Vakka-Suomen Invalidit ry            Jaakko Romppainen Juha Rannanperä

Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry Maritta Jalonen

Sihteeri                                          Markus Malmelin

 

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 ja pyytää sitä varten ko. yhteistyökumppaneilta esitykset edustajista ja varaedustajista 20.9.2021 mennessä. Kunnanhallitus nimeää kunnan lautakuntien edustajat ja varaedustajat.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 181  

117/00.00.01/2021  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 saanut muilta yhteistyökumppaneilta seuraavat esitykset edustajista ja varaedustajista toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025:

 

-          Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry: Birgitta Eskola, varaedustaja Launo Valtonen

-          SPR:n Kustavin osasto: Pirjo Ilkka, varaedustaja Tarja Nieminen

-          Kustavin seurakunta; Jarmo Tarkkonen, varaedustaja Raila Forss

-          Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistys: Pirjo Ilkka, varaedustaja Maija Grönroos

-          Vakka-Suomen Invalidit ry: Jaakko Romppainen, varaedustaja Juha Rannanperä

-          Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry: Maritta Jalonen, varaedustaja Leena Paavola

-          Uudenkaupungin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry: Minna Blomroos, varaedustaja Päivi Nikusaari.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistyökumppanien edustajat ja varaedustajat vanhus- ja vammaisneuvostoon edellä olevien esitysten mukaisesti toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.

Lisäksi kunnanhallitus nimeää lautakuntien edustajat ja varaedustajat sekä sihteerin vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.

 

Päätös Kunnanhallitus nimesi vanhus- ja vammaisneuvostoon seuraavat lautakuntien edustajat ja varaedustajat:

 

-          rakennuslautakunta: Timo Urpo, varaedustaja Sami Jalonen

-          sivistyslautakunta: Jonna Kallio, varaedustaja Laura Nummela

-          sosiaalilautakunta: Mirja Järvelä, varaedustaja Jarmo Mäntynen.

 

 

 

 

 

 

 Sihteeriksi nimettiin Markus Malmelin. Vanhus- ja vammaisneuvosto               valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa