Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 180

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Muistio 23.9.2021

 

 

Vehmaan ja Kustavin kuntien mahdollinen yhteistyö ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluissa

 

 

 

 

 

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 61 

 

 

 

Kustavin ja Vehmaan kuntien välillä on käyty alustavia keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kustavin kunnassa ruokapalveluesimiehen toimea on hoidettu jo pitkään määräaikaisuuksin. Palvelualueen toimintoja olisikin ajankohtaista kehittää. Samalla olisi tarkoituksenmukaista tarkastella puhtaanapitopalveluiden mitoituksia sekä näiden toimintojen johtamista.

 

Vehmaan ja Kustavin kunnissa olisi mahdollista järjestää sekä ravitsemus- ja puhtaanapidon osalta esimiestehtävät siten, että sekä ravitsemuspalveluissa että puhtaanapitopalveluissa esimiehet toimisivat molempien kuntien alueilla. Tällä tavoin esimiesten tehtävänkuvista saataisiin sellaiset, joissa olisi mahdollista keskittyä työnjohdollisiin tehtäviin ja tehtäväalueiden kehittämiseen. Tällä hetkellä siistijät ovat pääosin teknisen toimen hallinnon alla, mutta myös päiväkodissa, koulussa ja Jaala -kodissa on avustavaa henkilökuntaa, joiden tehtävänkuviin kuuluu sekä ruokapalvelu- ja puhtaanapitotehtäviä. Nämä henkilöt sijoittuvat nyt sosiaalitoimen ja sivistystoimen hallinnon alle. Nykyisin järjestelyin puhtaanapitopalveluiden henkilöstöllä ei ole sellaista esimiestä, jolla olisi varsinaista palvelualaan kohdistuvaa substanssiosaamista. Toimintojen kehittämisen kannalta tämä on haasteellista.

 

Kuntalain 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Alustavasti on keskusteltu mahdollisuudesta tehdä yhteistyösopimus ruokapalveluesimiehen palveluista Vehmaan kunnan kanssa siten, että Kustavi toimisi vastuukuntana toimessa, kun taas puhtaanapidon esimiehen toimen osalta Vehmaan kunta toimisi vastuukuntana. Laajempi selvitystyö on mahdollista käynnistää sitten, kun periaatepäätös yhteistyöstä kuntien välillä on tehty. Kustavin kunnan osalta on todettava, että järjestelyt eivät aiheuttaisi lisäresurssien tarvetta.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vehmaan ja Kustavin kuntien välisestä yhteistyöstä ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisestä tehdään periaatepäätös. Asian jatkovalmistelusta vastaisi sosiaalilautakunta yhteistyössä rakennuslautakunnan kanssa.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 164 

 

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä periaatepäätöksenään Vehmaan ja Kustavin kuntien välisen yhteistyön ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisessä. Asian jatkovalmistelusta vastaa käytännössä sosiaalilautakunta yhteistyössä rakennuslautakunnan kanssa. Tarvittaessa jatkovalmisteluun osallistuu myös sivistyslautakunnan edustajat.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että ko. kunnan työntekijöiden osalta laaditaan päivitetyt toimenkuvat, jotka toimitetaan esihenkilöille.

 

 

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 180  

   

 

Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja, rehtori, rakennustarkastaja ja kunnanrakennusmestari ovat kokoontuneet 23.9.2021 neuvotteluun koskien mahdollista yhteistyötä ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluissa Vehmaan ja Kustavin kuntien välillä. Neuvottelun muistio on tämän asian liitteenä.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan muistion mukaisesti, että Kustavin kunta tarjoaa ravitsemuspalvelujen osalta Vehmaan kunnalle ruokapalveluesimiehen asiantuntija-apua pois lukien selkeät esimiestehtävät koskien henkilöstöhallintoa. Kyseiset asiantuntijapalvelut voisivat olla esim. ruokaohjeiden hallinta, ruokalistasuunnittelu ja hankinnat/kilpailutus. Vehmaan ja Kustavin kuntien edustajien välillä käydään vielä erikseen neuvottelut mahdollisen yhteistyön osalta. Kunnanhallitus päättää lisäksi, että ao. lautakunnat yhteistyössä selvittävät muut liitteessä mainitut asiat koskien laitoshuoltajien ja ravitsemuspalveluhenkilöstön kunnan sisäistä organisointia ja toimenkuvallista tehtäväkenttää.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa