Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 14.09.2021/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen tekemisen arviointi

 

Rakennuslautakunta 14.09.2021 § 115  

136/00.02.04/2021  

 

 

Rakennuslautakunta päätti 25.8.2021 kokouksessaan hylätä kaikki osaurakkatarjoukset, koska kunnalle ei toimitettu yhtään pääurakkatarjousta.

 

Rakennuslautakunta päätti selvittää nopeasti, olisiko hankkeeseen liittyvä jäteveden esikäsittelylaitteisto rakennettavissa 30.6.2022 mennessä ja mahdollisesti tehdä rahoitukseen liittyvän hankemuutoshakemuksen ELY-keskukselle.

 

Tekninen toimi on selvittänyt yhdessä Envirefit Oy:n kanssa jäteveden puhdistuslaitteiston rakentamisen toteuttamisaikataulun olemassa olevien päivitettyjen suunnitelmien mukaisena.

 

Selvityksen perusteella hanke olisi toteuttamiskelpoinen määrätyssä ajassa ja olisi valmis 30.6.2022 mennessä.

 

Hankkeen kustannusarvio jää alle 500.000 € (alv. 0 %).

 

Kunnanhallituksen hyväksymien v.2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella mahdollisen valtionosuuden ja - avustuksen tai muun vastaavan hakemisesta investointihankkeeseen vastaa sen toimielimen esittelijä, jonka toimialalle hankkeen määräraha on hyväksytty.

 

Jäteveden esikäsittelylaitteisto palvelee toteutuessaan ammattikalastusta ja vesiviljelystä.Hankkeen ympäristövaikutukset ovat posiiviset merialueelle.

 

Jätevesien osalta kunnalla on Uudenkaupungin Veden kanssa jätevesien vastaanottosopimus Häpöniemen puhdistamolle.

Lisäksi kunnalla on käytettävissä Uudenkaupungin Veden teollisuusjätevesisopimusta koskeva sopimuspohja, joka käydään yksityiskohtaisesti ko. yrityksen kanssa. Jäteveden esikäsittelylaitteiston käytöstä on laadittava käyttäjien kanssa sopimus.

 

 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen vaadittavan kustannusarvion. Todetaan, että hankkeeseen liittyvä kilpailutus on toteutettava Hilmassa.

 

Päätös Lautakunta päätti tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen vaadittavan kustannusarvion. Todettiin, että hankkeeseen liittyvä kilpailutus on toteutettava Hilmassa.

Lautakunta tekee katselmuksen 17.9.2021 klo 9:00 Laupusten kalasatamassa, jotta saadaan lisäinformaatiota päätöksenteon tueksi.

Kari Liippala ja Aki Honkanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana, ennen päätöksenteon alkamista.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa