Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 14.10.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2022

 

Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 72  

    

 

 

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma on hyväksytty vuosille 2019-2020 alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 26.11.2019. Suunnitelman voimassaoloaikaa on kunnissa ja kuntayhtymissä syksyllä 2020 tehdyillä päätöksillä jatkettu vuoden 2021 ajaksi.

 

Vuoden 2023 alusta lukien siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki (616/2021) on tullut voimaan 1.7.2021. Uudistuksen voimaantulon jälkeen linjataan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteista ja toimintatavoista hyvinvointialueen palvelustrategiassa.

 

Alueen Sote- johtajien kokouksessa 3.9.2021 katsottiin, että nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa on järkevää jatkaa vuoden 2022 loppuun asti. Suunnitelman toimeenpanoa tulisi viedä eteenpäin niin, että toimeenpano tukee mahdollisimman hyvin tulevan hyvinvointialueen valmistelua. Sote- johtajakokouksessa katsottiin myös, että suunnitelmaa toimeenpanevien vastuuvalmistelijoiden ja heidän tukenaan toimivien työryhmien ja alatyöryhmien tulisi jatkaa järjestämissuunnitelman toimeenpanoa em. periaatteen mukaisesti.

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää jatkaa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa vuoden 2022 loppuun asti ja saattaa asian kunnanhallituksen tietoon.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa