Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 14.10.2021/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Hakemus oppisopimustyöpaikkaan

 

Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 73  

    

 

 

Satu Latokartano on lähettänyt 3.10.2021 sähköpostitse hakemuksen sosiaalilautakunnalle oppisopimustyöpaikkaan Kustavin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden työtehtäviin, lähtökohtaisesti vanhuspalveluihin. Hakemus asian liitteenä.

 

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia ammatin, syventää ammatillista osaamista tai hankkia uutta ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

 

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkakouluttaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana ja arvioida hänen edistymistään. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle oppisopimuskoulutuksen aikana.

 

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Hakijalta on pyydetty selvitys mahdollisuudesta palkkatukeen 8.10.2021.

 

Lähihoitajan palkkakustannukset on vuodessa sivukuluineen 37 640€ (laskelma sisältää 1 kokemuslisän), mahdollinen palkkatuki 30 % olisi 11 290€.

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää valtuuttaa vastaavan sairaanhoitajan yhdessä hallintotoimiston ja hakijan kanssa selvittämään edellytykset mahdollisesta palkkatuesta ja sen määrästä. Sosiaalilautakunta päättää, että tämän lisäksi tulee selvittää hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutukset määräaikaisille työsuhteille. Sosiaalilautakunta käsittelee asian saatuaan lisäselvitykset asiasta.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa