Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Varhaiskasvatuksen siirto sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 67 

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä vastaavat hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujet siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle, ja sivistyspalvelut jäävät kunnille.

 

Varhaiskasvatuksen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Varhaiskasvatuslakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Laissa on säädetty varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedogogiikka. Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi.

 

Kustavin opetustoimen hallinto on järjestetty 1.6.2021 alkaen omana toimintana. Aiemmin opetustoimen hallinto oli ostettu sopimusperusteisesti Taivassalon kunnalta.

 

Edellä esitetyin perustein varhaiskasvatuksen siirto sosiaalitoimesta sivistystoimeen on ajankohtainen.

 

Kustavin varhaiskasvatusyksikkö on Suotorpan päiväkoti. Suotorpan päiväkodissa työskentelee 7,5 varhaiskasvatuksen ammattilaista  ja yksi avustava työntekijä. Erityisopettajan palvelut ovat käytössä yhden päivän viikossa. Syyskaudella 2021 varhaiskasvatusta saa 33 lasta eli kunnan varhaiskasvatusikäiset lapset.

 

Päivähoidon henkilöstö siirtyy muutoksessa sosiaalitoimen hallinnosta sivistystoimen hallintoon nykyisin ehdoin. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuus 21.9.2021. Muutos nähdään myönteisenä henkilöstön keskuudessa.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta esittää, että sivistyslautakunta ottaa käsiteltäväkseen varhaiskasvatuksen siirron sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin ja saattaa asian kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 

 

Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 72 

 

 

 

Sivistyslautakunta keskustelee varhaiskasvatuksen siirrosta sosiaalitoimesta sivistystoimeen.

 

Esittelijä rehtori Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää, että Kustavin kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen varhaiskasvatuksen siirron sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin ja saattaa asian edelleen valtuuston päätettäväksi.

 

Päätös Ehdotuksen mukaan

 

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 208 

 

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että varhaiskasvatus siirretään sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin 1.1.2022 alkaen sosiaalilautakunnan ja sivistyslautakunnan esitysten mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 51  

       

  

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa