Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Talousarvion investointiosan määrärahasiirto

 

 

 

Rakennuslautakunta 20.04.2021 § 54 

 

Teknisen toimialan investoinnit

Budjettu 2021

Toteuma (14.4.2021 tilanne)

Kaavoitus

25.000

0,00

ATK-järjestelmien hankinnat

32.000

31.242,80

Vuokra-asuntojen kunnostustyöt

40.000

95.498,24

Rivitalojen kattojen uusiminen

180.000

33.132,55

Kiinteistöjen kunnossapitomaalaus

40.000

0,00

Fladan asiointilaituri

15.000

0,00

Laupusten kalasataman investoinnit

755.000

9.068,98

Klipunkarin saunan muutostyöt

10.000

0,00

Leirimajan muutos- ja korjaustyöt

50.000

0,00

Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu

450.000

0,00

Johtokarttojen päivitys

10.000

0,00

Kiinteistöjen lukitusten uusiminen

10.000

0,00

Takviikin kunnallistekniikka

100.000

0,00

Kärtyntien asfaltointi

10.000

0,00

Rakennusvalvonnan arkiston digitointi

15.000

0,00

Sähköautojen latauspiste

6.000

4.569,22

Päiväkodin laajennus

100.000

0,00

Toimintapuistoalueen kehittäminen

100.000

0,00

Kuntoradan kunnostus

20.000

0,00

Koulun lähiliikuntapaikka /toim.puisto

140.000

2.500,00

 

Vuoden 2021 talousarvion investointien osalta on tarpeen tehdä määrärahan siirtoja, jotta tarpeellisia hankkeita voidaan edistää.

Vuokra-asuntojen kunnostustöihin ei ole varattu riittäviä varoja välttämättömiin korjauksiin, osa 2020 vuoden suoritteista on kirjautunut vuodelle 2021.

Fladan asiointilaiturin ja tämän ympäristön siistimiseen arvioidaan tarvittavan yhteensä noin 25.000,00.

Klipunkarin saunan muutostöihin ja parannuksiin yhteensä noin 25.000,00.

Kärtyntien asfaltointiin yhteensä noin 20.000,00.

Vuokra-asuntojen kunnostustöihin tarvitaan 60.000,00 lisää, yhteensä 100.000,00.

Kunnantalon korjausten osalta ei ole tehty vielä hankepäätöstä, joten hankkeelle varattuja määrärahoja ei oletettavasti tarvita kokonaisuudessaan vuodelle 2021.

                                                                             

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää esittää kokouksessa päätettyjä määrärahasiirtoja kunnanhallitukselle.

 

Päätös Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle seuraavia määrärahojen siirtoja kunnantalon peruskorjauksen suunnitteluun varatuista investointiosan määrärahoista yhteensä 95.000,00 euroa, jotka jakautuisivat eri kustannuspaikoille seuraavasti:
- Fladan asiointilaiturin investointeihin 10.000,00.
- Klipunkarin saunan muutostöiden investointeihin 15.000,00.
- Kärtyntien asfaltointiin 10.000,00.
- Vuokra-asuntojen kunnostustöihin 60.000,00.
Näiden lisäksi rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toimintapuistoalueen kehittämiseen varatut investointiosan määrärahat siirretään koulun lähiliikuntapaikan investointeihin.

 

 

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 83 

 

 

 

 

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan 20.04.2021 § 54 esityksen mukaiset talousarvion investointiosan määrärahasiirrot.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 50  

    

 

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa