Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Laitilan kaupungin hallintosääntömuutos

 

 

 

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 87 

 

 

 

Laitilan kaupunki on päivittämässä hallintosääntöä. Hallintosäännön on tarkoitus astua voimaan 1.8.2021.

 

Päivitys sisältää mm. ehdotuksen muutokseksi vakanssien täyttölupa- ja valintatoimivaltaan. Ko. muutoksia ehdotetaan myös alueellisten johtokuntien osalta. Vakka-Suomen kansalaisopiston sopimukseen on kirjattu, että hallinnossa noudatetaan Laitilan kaupungin hallintosääntöä. Musiikkiopiston ylläpitosopimuksen mukaan Laitilan kaupungin hallintosääntömuutokset, jotka koskevat ko. opistoa, tulee hyväksyä kaikkien osakaskuntien kunnallisvaltuustoissa yhtäpitävin päätöksin.

 

Johtokuntien tehtävät on määritelty pykälässä 30 Valiokuntien, lautakuntien ja johtokuntien yleiset tehtävät. Tämän lisäksi hallintosääntöön on kirjattu kunkin johtokunnan erityiset tehtävät. Täyttöluvissa ehdotetaan menettelyä, jossa toistaiseksi voimassa olevien vakanssien täyttöluvat myöntää edelleen johtokunta, mutta määräaikaisten osalta täyttöluvan myöntää rehtori lukuun ottamatta rehtorin määräaikaista täyttölupaa, jonka myöntää toimialajohtaja. Myös valinnat vakansseihin menevät edellä kuvatun periaatteen kaltaisesti eli johtokunta täyttää vakinaiset vakanssit ja rehtori määräaikaiset. Muutosta perustellaan asioiden joutuisammalla ja  kevyemmällä käsittelyllä. On ollut tilanteita, joissa johtokunta on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen, jotta voidaan päättää yksittäisestä  määräaikaisesta täyttöluvasta. 

 

Laitilan kaupunki

1. tiedottaa Kustavin kuntaa Laitilan hallintosääntömuutosehdotuksista koskien Vakka-Suomen kansalaisopistoa

2.pyytää Kustavin kunnan näkemystä hallintosäännön muutoksista koskien  Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan toimivallan osalta.

 

Laitilan kaupungin hallintosääntöluonnos johtokuntia koskevista osista,  on asian liitteenä.

 

Laitilan kaupunki pyytää Kustavin kunnan päätös hallintosääntö-muutosehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.

 

Musiikkiopiston ylläpitosopimuksen mukaan kunkin osakaskunnan valtuuston tulee päättää asiasta yhtäpitävin päätöksin.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Laitilan kaupungin hallintosäännön muutosehdotukset koskien Vakka-suomen musiikkiopistoa.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 47  

    

   

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa