Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnallisten ilmoitusten tiedoksisaattaminen

 

 

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 143 

 

 

 

Kuntalain 108 §:n mukaan "Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava julkisessa tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua." Viranhalitjalain 4 §: edellyttää haettavana olevan viran kuuluttamista, jollei kysymys ole sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottamisesta määräajaksi. Hakuaika on viranhaltijalain mukaan vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja sen lisäksi asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan Vakka-Suomen Sanomissa ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Virkoja ja työsuhteita koskevien hakuilmoitusten julkaisutavasta päättäminen ehdotetaan jätettäväksi sille viranomaiselle, joka viran tai toimen täyttää.

Virkoja koskevien hakuilmoitusten kohdalla on noudatettava, mitä niistä on erikseen säädetty ja määrätty. Lisäksi virkojen ja työsuhteiden hakuilmoittelussa on pääsääntöisesti otettava huomioon Kuntarekry-palvelu.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 46  

123/07.01.03/2021 

 

  

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa