Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Hallintosääntö 1.1.2022

 

 

Hallintosäännön tarkistaminen

 

 

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 217 

 

 

 

Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kuntalain 12. luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat mm. hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. Kuntalain (410/2015) lähtökohtana on ollut, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosäännöllä järjestetään kunnan sisäistä hallintoa ja toimintaa. Siinä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallinto-säännöllä. Nyt käsiteltävänä olevaa hallintosääntöä on päivitetty ja siinä on huomioitu varhaiskasvatuksen siirto sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin sekä lainsäädännön muutokset. Lisäksi rakennustarkastajan esityksestä hänen päätettäviä asioita on laajennettu lupien myöntämisen osalta asioiden sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tarkistustyö on tehty yhteistyössä viranhaltijoiden kesken. Kunnanvaltuusto on viimeksi kokouksessaan 3.6.2019 hyväksynyt kunnan osittain tarkistetun hallintosäännön.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kunnan tarkistetun hallintosäännön, joka tulee  voimaan  1.1.2022 alkaen. Samalla kunnanhallitus esittää hallintosäännön tarkistustyöhön liittyen valtuustolle, että rehtorin virkanimike muutetaan rehtori-sivistystoimenjohtajan virkanimikkeeksi ja että vapaa-aikasihteerin virkanimike muutetaan hyvinvointikoordinaattorin virkanimikkeeksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Latokartano poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.00.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 56  

173/00.01.01/2021  

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa