Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

 

 

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 213 

 

 

 

Kuntalain mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistö-veroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

 

Verohallitukselle on ilmoitettava sähköisesti viimeistään 17.11.2021 vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja merkitään verohallituksen lomakkeelle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

 

Veroäyrin hinnan tilalla on ollut vuodesta 1997 alkaen kunnan tulovero-prosentti ja äyrimäärän on korvannut kunnan tuloverotuksessa vero-tettava tulo. Tärkeällä sijalla on siis sen prosenttiluvun määrääminen, minkä mukainen osa verovelvollisen on verotettavasta tulostaan alkavana varainhoito- ja verovuotena kunnalle tuloverona (kunnallis-verona) suoritettava. Tuloverona saatavilla tuloilla ei kuitenkaan enää ole vastaavaa tasapainotustehtävää kuin tähän saakka, vaan kunnan talouden tasapainotuksessa eli siinä, että arvioidut menot saadaan katetuiksi arvioiduilla tuloilla, kaikki tulot ovat samanarvoisia.

 

Kunnalle suoritettavat verot ovat kunnan tulovero (kunnallisvero), kiinteistövero ja osuus yhteisöverosta. Kunnan tulovero määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotulon perusteella.

 

Kuntien vuoden 2021 tuloveroprosentti on koko maassa keskimääräisesti 20,02 %.

 

Kustavin kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 on määrätty 18,25.

Tuloveroprosentti on ollut 19,25 % vuosina 2006-2016, 19 % vuonna 2017, 18,75 % vuonna 2018, 18,5 % vuonna 2019 ja 18,25 % vuosina 2020 ja 2021.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se määrää kunnan tuloveroprosentiksi 18,25 prosenttia vuodelle 2022.

 

Päätös Kunnanhallituksen keskustellessa asiasta Kirsi Lindroth ehdotti Antti Ääritalon kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia vuodelle 2022 lasketaan 0,25 prosenttia. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi todeten asian vaativan äänestyksen. Äänestystavaksi hän ehdotti nimenhuutoäänestystä, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.

Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuravan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa ehdotusta, sanovat "jaa" ja ne, jotka kannattavat Lindrothin ehdotusta, sanovat "ei". Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 "jaa"-ääntä (Nieminen, Väisänen, Lehtonen, Mäntynen) ja 3 "ei"-ääntä (Juslin, Lindroth, Ääritalo).

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi käsitelyn pohjana olevan ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 54  

168/02.03.01/2021     

 

  

 

Päätös Kunnanvaltuuston keskustellessa asiasta valtuutettu Latokartano ehdotti valtuutettujen Juslin ja Lindroth kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia vuodelle 2022 lasketaan 0,25 prosentilla 18 prosenttiin. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi todeten asian vaativan äänestyksen. Äänestystavaksi hän ehdotti nimenhuutoäänestystä, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta sanovat "jaa" ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Latokartanon tekemää ehdotusta sanovat "ei". Valtuusto hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 "jaa"-ääntä ja 8 "ei"-ääntä pöytäkirjaan liitettävän äänestysluettelon mukaisesti.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja  totesi valtuutettu Latokartanon ehdotuksen kunnan tuloveroprosentin laskemisesta 0,25 prosentilla 18 prosenttiin vuodelle 2022 tulleen valtuuston päätökseksi.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa