Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

 

 

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 212 

 

 

 

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudelle.

 

Vuoden 2022 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12, 12 b ja 13 §

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00
 • KiintVL:n 12 b §.:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprsenttia korkeampi, kuitenkin enintään 6,00 prosenttia
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00.

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13 a ja 14 §)

 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 - 6,00
 • yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 - 2,00
 • voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 3,10.

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja.

 

Vero lasketaan verohallinnon toimesta prosentteina kiinteistön verotusarvosta. Kiinteistöt arvostetaan verohallinnossa kiinteistöveron perintää varten edellisen vuoden verotusarvon perusteella. Maapohjan verotusarvoperusteet verohallitus vahvistaa vuosittain. Rakennusten verotusarvo lasketaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta ikäalennukset.

 

Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön arvon perusteella vuosittain.

 

Yrityksen verotuksessa kiinteistövero on vähennyskelpoinen kuluerä.

 

Verovelvollinen on omistaja ja omistajan veroinen haltija, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä kalenterivuoden alussa.

 

Vuonna 1993 ensimmäisen kerran maksuunpantu kiinteistövero on korvannut kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotulon veron ja katumaksun ja sen myötä on poistunut manttaalimaksu.

 

Kuntien vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat koko maassa keskimääräisesti seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,11, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,51 ja muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,20.

 

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi on valtuusto määrännyr seuraavat prosentit:

 

 • yleinen kiinteistöveroprosentti        0,93
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti   0,41
 • muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti     0,98.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuodelle 2022 määrätään seuraavat kiinteistöveroprosentit:

 

 • yleinen kiinteistöveroprosentti        0,93

 (veroprosentin alaraja 0,93 ja yläraja 2,00)

 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti   0,41

 (veroprosentin alaraja 0,41 ja yläraja 1,00)

 • muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti        0,98

 (veroprosentin alaraja 0,93 ja yläraja 2,00).

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 53  

166/02.03.02/2021  

 

    

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa