Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä

 

Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 53  

    

 

 

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti. Lainsäädännöllä jatketaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa lukuvuoden 2021-2022 ajaksi, jotta opetusta voidaan järjestää turvallisesti vallitsevassa koronavirustilanteessa. Laki on vahvistettu 31.12.2020 ja sen voimassaoloa on jatkettu 1.8.2021-31.7.2022.

 

Laki perusopetuslain muuttamisesta (521/2020) uudessa 20 a §:ssä todetaan: "Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan    päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen."

 

Kun huomioidaan hallintosäännössä olevat määräykset kokousmenettelystä, toimielimen koolle kutsumiseen on yleensä varattava aikaa joitakin päiviä, jotta kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Tämä on haastavaa tilanteessa, jossa opetuksen järjestäjän tulisi pystyä tekemään tarvittaessa nopeita päätöksiä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryttämisestä. oppilailla on oikeus saada perusopetuslainmukaista opetusta jokaisena päivänä.

Kustavin hallintosäännön 18 § mukaan toimielin voi siirtää tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

 

 

Esittelijä rehtori Anna-Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää siirtää opetuksen järjestäjän päätäntävallan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä rehtorille ajalle 1.8.2021-31.7.2022.

 

Päätös Ehdotuksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa