Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 02.09.2021/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Elintarvikkeiden hankinta

 

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 60  

    

 

 

Kustavin kunnan on tehtävä elintarvikkeiden hankinta hankintalain mukaisesti. Hankinnat voidaan toteuttaa yhteishankintayksikön kautta. Hankintayksikön katsotaan tällöin noudattaneen hankintalakia, jos yhteishankintayksikkö on sitä noudattanut. Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluja taikka tekee näille tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi. Sarastia Oy on yhteishankintayksikkö.

 

Sarastia Oy on muodostunut KuntaPro Oy:n fuusioituessa 2019 Kunnan Taitoa Oy:hyn, jossa yhteydessä toiminimi muutettiin Sarastia Oy:ksi. Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-sopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Sarastia Oy:n yhteishankintasopimukset ovat valmiiksi kilpailutettuja hankintasopimuksia, joita Sarastian asiakkaat voivat hyödyntää määrätyin ehdoin.

 

Kustavin kunnan elintarvikkeet ostetaan nykyisin pääasiallisesti Keskolta. Hankintoja tehdään myös Valiolta ja Vieraisten leipomolta. Hinnat eivät ole nykyisellään kilpailukykyisiä. Sarastia Oy:n kilpailuttama Meira Nova Oy:n sopimus on hyvin kilpailukykyinen hintavertailultaan Keskon hinnastoon nähden, ja sopimukseen liittymisellä on mahdollista päästä merkittäviinkin säästöihin elintarvikehankinnoissa.

 

Sopimukseen on mahdollista liittyä heti. Sopimuskausi on alkanut 17.6.2013. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se päättyy sitten, kun uuden kilpailuttamisen sopimukset astuvat voimaan. Sarastialla on uusi kilpailutus valmisteilla ja tavoitteena on, että uusi hankintakausi alkaisi helmikuussa 2022. Meira Novan tilaukset tehdään nettitilausjärjestelmän kautta. Tilaus-toimitusrytmi on 48 tuntia. Meira Nova hakee kunnan valtuutuksesta suoraan koulumaitotuen.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää liittyä Sarastian Oy:n (ostaja) ja Meira Nova Oy:n (myyjä) väliseen hankintasopimukseen ja keskittää elintarvikehankinnat Meira Nova Oy:lle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa