Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 02.09.2021/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  sos.toimi heinäk 2021

 

 

Vuoden 2021 talousarvion muutosesitykset

 

 

 

Kunnanhallitus 26.07.2021 § 105 

 

 

 

Hallintosäännön 35 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

 

Kunnanhallituksen 1.2.2021 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Sitä ei saa tehtävä- ja hanketasolla ylittää. Jos talousarviossa toimielimen käyttöön tehtävä- ja hanketasolla varattu määräraha osoittautuu riittämättömäksi, talousarviota on muutettava. Määrärahoja kesken kalenterivuoden lisättäessä on myös noudatettava säännöstä rahoitustarpeen kattamisesta. Hallintokunnan tulee siis mahdollisen lisämäärärahaehdotuksen yhteydessä esittää vastaava menojen vähennys tai tulojen lisäys. Mikäli edellä mainittujen ohjeiden mukaan ei ole mahdollista toimia perustellusta syystä, nämä perustelut tulee esittää talousarviomuutosten yhteydessä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin. Talousarvion muutosesitykset tehdään kunnanhallitukselle.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokuntien/sihteerien tiedossa olevat vuoden 2021 talousarvion muutosesitykset 31.8.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 58  

88/02.02.02/2021  

 

 

Talouden seurantaraportti on ajalta 1.1.-31.7.2021. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot heinäkuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan heinäkuun toteumaprosentti on 58,3 %. Sosiaali- ja terveystoimen alaisten tehtäväalueiden toteumaprosentti on 60,2 % tarkasteltavalta ajanjaksolta.

 

Heinäkuun talousarviototeuman (liite) perusteella ei vielä tässä vaiheessa ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Mahdolliset ylitystarpeet joillakin tehtäväalueilla voidaan torjua vastaavilla säästöillä toisilla tehtäväalueilla.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei talousarviototeuman perusteella ole tarvetta määrärahamuutoksiin.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa