Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 25.08.2021/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausunto YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn ja Natura vaikutusten
arvioinnin tarpeesta kalankasvatushankkeessa, Kustavi, Isokari

 

Rakennuslautakunta 25.08.2021 § 107  

134/00.02.04/2021  

 

 

Metsähallitus suunnittelee hankkeesta vastaavana Selkämerelle, Uudenkaupungin avomeren vesimuodostumaan noin viisi kilometriä Kustavin Isokarista luoteeseen uutta kalankasvatuslaitosta, sijoitusvaihtoehtoineen A ja B.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa siihen, liittyykö edellä mainittuun kalankasvatushankkeeseen sellaisia tiedossanne olevia tai todennäköisiä merkittäviä selvitettäviä ympäristövaikutuksia, joita on tarpeen arvioida YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä tai onko tiedossanne asioita, jotka vaikuttavat luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeeseen.

 

ELY-keskus on pyytänyt Kustavin kunnan lausuntoa 31.8.2021 mennessä.

 

 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta merkitsee lausuntopyynnön tiedokseen ja päättää lausunnon antamisesta.

 

Päätös Rakennuslautakunta merkitsi lausuntopyynnön tiedokseen ja päätti antaa lausunnon ELY-keskukselle koskien YVA-arviointimenettelyä, jossa todetaan selvityksen olevan muilta osiltaan riittävä, mutta puolustusvoimien ampuma-alueen läheisyyttä (noin 0,5 mpk hankealueen eteläpuolella) ei LUKE:n selvityksessä ole huomioitu.
Rakennuslautakunta päätti muistuttaa ELY-keskusta ottamaan asiassa yhteyttä puolustusvoimiin selvittääkseen ampuma-alueen mahdollisen vaikutuksen hankealueeseen, alueen käyttöön sekä kalankasvatukseen.

Tämä päätös saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa