Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.06.2021/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Oppivelvollisuuden pidentäminen ja hallintosääntö

 

Sivistyslautakunta 23.06.2021 § 41  

    

 

 

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Perusopetuksen opinto-ohjaus ohjaa oppilaat toisen asteen opintoihin. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden (oppivelvollisuuslaki 9 §). Mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa, koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden keskeyttämisestä (oppivelvollisuuslaki 7 §). Asuinkunnan tehtävänä on tällöin kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa opiskelijalle opiskelupaikka. (oppivelv.laki 15 §)

Asuinkunnan, perusopetuksen järjestäjän, koulutuksen järjestäjän päätettäväksi säädetyssä asiassa päätöstä käyttää valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä määrätty viranomainen. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti - ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytyy toistaiseksi.

Lähde/lisätietoja: Oppivelvollisuuden laajentaminen - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

 

Esittelijä rehtori, Kustavi Anna-Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto tekee seuraavat lisäykset kunnan 17 § hallintosääntöön uuden oppivelvollisuuslain johdosta:
Sivistystoimenjohtaja päättää:
16. oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija (oppivelvollisuuslaki 7 §).
17. opiskelupaikan osoittamisesta oppivelvolliselle (oppivelvollisuuslaki 15 §).

 

Päätös Ehdotuksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa