Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.06.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Luokanopettajan viran aukijulistaminen Kivimaan koulussa

 

 

 

Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 30 

 

 

 

Kivimaan koulun rehtori on irtisanoutunut 31.12.2020 eläkkeelle siirtymisen johdosta. Hänen viranhoitoonsa on kuulunut sekä luokanopettajan että rehtorin tehtävät. Kevätlukukaudella 2021 rehtorin tehtäviä on Kivimaalla hoitanut luokanopettaja, jolle on määrätty rehtorin tehtävät 5.6.2021 asti (sivistyslautakunta 10.12.2020, §77). Avoinna olevaa luokanopettajan tehtävää on hoitanut määräaikainen sijainen.

 

Kustavin kunnanvaltuusto on 22.3.2021 (§ 4) päättänyt perustaa uuden rehtorin viran ja muuttanut aiemman  rehtorin viran, joka on opetusvirka, nimikeen luokanopettajaksi. Näin ollen Kivimaan koulussa tulee julistaa avoimeksi luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka.

 

Sivistystoimenjohtaja on käynyt koulun opetushenkilöstön kanssa keskusteluja avoimesta luokanopettajan virasta ja sen tulevasta tehtävänkuvasta. Luokanopettajan virka tulisi julistaa haettavaksi siten, että eduksi katsotaan käsityön erikoistumisopinnot.

 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

Esittelijä sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää julistaa luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi Kivimaan koulussa 1.8.2021 alkaen. Eduksi katsotaan käsityön erikoistumisopinnot. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Kuntarekryssä, TE-toimiston sivuilla ja kunnan verkkosivuilla.

 

Päätös Ehdotuksen mukaan

 

 

Sivistyslautakunta 23.06.2021 § 40  

61/01.01.01/2021  

Luokanopettajan virka on ollut haettavana Kuntarekryssä ja TE-palveluissa      18.5-1.6.2021. Hakijoita virkaan oli 17. Haastatteluun kutsuttiin 6 pätevää hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin Vilko Help, Jenni Airola, Elina Kunnaala, Maleena Nikander, Johanna Hägg ja Sari Elo.

Haastattelijoina toimivat Jukka Lehtinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, Kaisa Olari, rehtori-sivistysjohtaja, Laura Perälä, luokanopettaja, Katja Nummela, luokanopettaja. Haastattelut pidettiin 15.6.2021 Kivimaan koululla.

 

 

 

Esittelijä rehtori, Kustavi Anna-Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää valita luokanopettajan virkaan Kivimaan koululle Elina Kunnaalan. Kunnaalan kieltäytymisen varalle valitaan ensimmäiselle varasijalle Vilko Help toiselle varasijalle Maleena Nikander.
 
Kunnaala täyttää luokanopettajan virkaan vaadittavan kelpoisuuden. Hän vakuutti haastattelijat parhaiten rohkealla ja innokkaalla asenteella. Haastattelijat olivat yksimielisiä valinnasta.
Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

 

Päätös Ehdotuksen mukaan

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa