Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.06.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kustavin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten kilpailutus

 

 

 

Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 29 

 

 

 

Kustavin kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset tulevat kilpailutettavaksi lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 (ja mahdolliset optiovuodet 2024-2025, 2025-2026 ja 2026-2027).

 

Koulukuljetusten kokonaisarvo saattaa ylittää kansallisen julkisten hankintojen kynnysarvon 60 000 € (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 25 § 1 mom.). Tämä edellyttää julkisen tarjouskilpailutuksen avaamista.

 

Hallintosäännön 15 § 3. mom. mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen puitteissa.

 

Tarjouskilpailutusasiakirjojen valmistelutyön on hoitanut JU-Ha Consulting Oy yhteistyössä sivistystoimenjohtajan kanssa. Kuljetustarpeet kirjataan kilpailutusasiakirjoihin niillä tiedoilla, jotka ovat olleet käytettävissä toukokuun 2021 alussa. Tarjouskilpailutusasiakirjat toimitetaan lautakunnan kokoukseen.

 

 

Esittelijä sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää kilpailuttaa Kustavin esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 (mahdolliset optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027). Tarjouskilpailusta ilmoitetaan julkisten hankintojen hankintailmoitukset (Hilma) -sivustolla ja Kustavin kunnan yleisessä tietoverkossa perjantaina 17.5.2021.

Lautakunta hyväksyy kilpailutusasiakirjat. Tarjousten viimeinen jättöaika on torstai 17.6.2021 klo 10.00 mennessä. Sivistyslautakunta valitsee tarjousten perusteella liikennöitsijät tarvittaville koulukuljetusreiteille lukuvuodeksi 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 (ja mahdolliset optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027) seuraavassa kokouksessaan 23.6.2021.

 

Päätös Sivistyslautakunta päättää kilpailuttaa Kustavin esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 (mahdolliset optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027). Tarjouskilpailusta ilmoitetaan julkisten hankintojen hankintailmoitukset (Hilma) -sivustolla ja Kustavin kunnan yleisessä tietoverkossa maanantaina 17.5.2021.

Lautakunta hyväksyy kilpailutusasiakirjat. Tarjousten viimeinen jättöaika on torstai 17.6.2021 klo 10.00 mennessä. Sivistyslautakunta valitsee tarjousten perusteella liikennöitsijät tarvittaville koulukuljetusreiteille lukuvuodeksi 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 (ja mahdolliset optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027) seuraavassa kokouksessaan 23.6.2021.

 

 

Sivistyslautakunta 23.06.2021 § 39  

60/08.01.01/2021  

 

 

Kustavin kunnan oppilaskuljetukset lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja

2023-2024 sekä optiona lukuvuosille 2024-2025, 2025-2026 ja 2026-2027

Kustavin ja Taivassalon kunta pyysi tarjouksia tilausajona suoritettavista oppilaskuljetuksista.

Hankinta koskee esi-, ja perusopetuksen koulukuljetusten hoitamista lukuvuosina 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 siltä osin kuin kuljetukset eivät toteudu yleisen linja-autoliikenteen puitteissa. Hankinta julkaistiin https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ ja Mercell-hankintajärjestelmässä 16.5.2021, ilmoituksen numero HILMAssa 73511. Hankinta on yli EU-kynnysarvon ja hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä.

Hankinta jaettiin osa-alueisiin kunnittain:

- Taivassalon kunta: osa-alue 1 esiopetuksen koulukuljetukset ja

osa-alue 2 perusopetuksen koulukuljetukset.

- Kustavin kunta: osa-alue 3 esiopetuksen koulukuljetukset ja

osa-alue 4 perusopetuksen koulukuljetukset.

Molemmat kunnat tekevät omat päätöksensä ja tarjoukset vertaillaan osa-aluekohtaisesti. Hankinnassa hyväksytään osatarjoukset, tarjoaja sai tarjota yhdellä (1) tarjouksella yhtä tai useampaa osa-aluetta.

Kustavin kunnan osa-alueisiin 3-4 valitaan molempiin yksi (1) Palveluntuottaja tai tarjousyhteenliittymä tai palveluntuottaja alihankkijoineen. Reitit sisältävät aamu- ja iltapäiväkuljetukset.

Hankinnasta sai esittää kysymyksiä 24.5.2021 klo 12:00 mennessä.

Määräaikaan 17.6.2021 kello 10:00 mennessä tarjouksen toimitti yksi 1 palveluntuottaja:

- Taksipalvelu Teemu Väisänen

Tarjous tarkastettiin ja vertailtiin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti:

1. Tarjoajan kelpoisuuden tarkastus

Palveluntarjoaja täyttää tarjoajalle asetut kelpoisuusehdot.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus

Tarjoajan tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja sisälsi kaikki pyydetyt selvitykset ja liitteet.

3. Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailua ei voitu suorittaa koska tuli ainoastaan yksi (1) tarjous.

Tarjousten tarkastus -taulukko päätöksen liitteenä.

 

 

Esittelijä rehtori, Kustavi Anna-Kaisa Olari

 

Päätösehdotus Edellä esitettyyn viitaten, ehdotan että Kustavin kunnan oppilaskuljetusten sopimus lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 solmitaan:
- osa-alue 3 esiopetuksen koulukuljetukset Taksipalvelu Teemu Väisäsen kanssa päivähintaan 27,27 € (alv 0 %).
- osa-alue 4 perusopetuksen koulukuljetukset solmitaan Taksipalvelu Teemu Väisäsen kanssa päivähintaan 531,09 € (alv 0 %).
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta erikseen kummankin osapuolen allekirjoittamalla sopimuksella. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta. Lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Ehdotuksen mukaan. Lautakunta valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa