Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Henkilöstön palkitseminen korona-ajan työstä

 

Kunnanhallitus 05.05.2021 § 73  

56/01.02.03/2021  

 

 

JUKOn Kustavin pääluottamusmies Laura Perälä, Taivassalo-Kustavin opettajien paikallisyhdistys ry ja JHL:n pääluottamusmies Pia Koivuniemi ovat osoittaneet paikallisneuvottelupyynnöt paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemiseen erityisolosuhteista aiheutuvan syyn perusteella. Paikallisneuvottelupyynnöt liitteenä. Neuvottelut on pidetty 28.4.2021. Neuvotteluissa olivat läsnä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Mäntynen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ääritalo, vs. kunnanjohtaja Kati Rekola, JUKOn pääluottamusmies Laura Perälä, JUKOn varaluottamusmies Marie Ristola ja JHL:n pääluottamusmies Pia Koivuniemi.

 

Neuvotteluissa on ehdotettu maksettavaksi kertaerää kunnan työntekijöille korvaukseksi koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin kunnan toiminnoissa. Kunnan on huolehdittava kaikista tehtävistä myös poikkeusoloissa. Toimintojen uudelleenjärjestelyt, suojavarusteiden hankinta, tiedottaminen, sijaisjärjestelyt ym. tehtävät ovat vaatineet sekä esimiehiltä että työntekijöiltä paljon joustamista ja sujuvaa yhteistyötä.

 

Objektiivisesti on mahdotonta arvioida, minkä henkilöstöryhmän työ on muuttunut eniten suhteessa tehtävälle asetettuun perusvaatimukseen. Työnantajan tulee kohdella henkilöstöään tasapuolisesti ja siksi mahdollisesti maksettava palkkio tulisi maksaa koko henkilöstölle.

 

 

JUKOn pääluottamusmies Laura Perälä on ehdottanut neuvotteluissa lisäksi hybridiopetustunneille tukiopetuskorvausta. Tukiopetuskorvauksen suuruus olisi varsinaisen luokanopettajan palkan lisäksi n. 32 €/tunti.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää osoittaa 250 euron kertakorvauksen henkilöstölle. Palkkio maksetaan kaikille kunnan vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille, jotka ovat olleet ajalla 1.4.2020-31.3.2021 työ- tai virkasuhteessa vähintään 6 kuukauden ajan. Osa-aikaisille työntekijöille palkkio maksetaan työajan mukaisessa suhteessa. Kertapalkkion kustannusvaikutus koko henkilöstölle maksettaessa on arviolta 21 000 euroa. Kunnanhallitus päättää siirtää hybridiopetusmallin korvaukset sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tulevaisuudessa pyritään pohtimaan muita palkitsemismuotoja kuin rahapalkitseminen. Lisäksi sosiaalitoimi tarkastelee oman sektorinsa tulevaisuuden palkitsemistapoja.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kati Rekola ja Merja Erkkilä poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirja kirjoitettiin puheenjohtajan sanelun mukaisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa