Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lähihoitajan määräaikainen toimi esiopetukseen ja lapsiperheiden kotipalveluun

 

Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 39  

    

 

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilömitoituksen suhdeluvut 1.8.2020 lähtien ovat seuraavat:

 

Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta). Yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta) ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta. Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos päiväkodissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, ellei heille ole erityistä avustajaa.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstörakenteen tulee päiväkotiryhmässä olla sellainen, että yhdellä kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys ja kahdella kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys. 1.1.2030 henkilöstörakenne muuttuu niin sanotusti kolmikantaiseksi eli ryhmässä on oltava vähintään 1 kasvatustieteen kandidaatti (varhaiskasvatuksen opettaja), varhaiskasvatuksen sosionomi (voidaan korvata kasvatustieteen kandidaatilla) sekä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Henkilöstörakenteen uudistus on mainittu varhaiskasvatuslaissa, joka on tullut voimaan 2018. Siirtymä-aikaa henkilöstörakenteen uudistukselle on 1.1.2030 asti.

 

Syksyllä 2021 Suotorpan päiväkodissa Hillojen (alle 3 v.) ryhmässä on 10 lasta, ja siellä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Karpaloissa (3-4 vuotiaat) syksyllä 2021 kirjoilla on kuusi lasta, ja siellä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Viiskareissa (2vuotinen esiopetus) on aloittamassa kahdeksan lasta, joista yhdelle haetaan erityisentuen päätöstä, sekä kahdella tehostettu tuki. Viiskareissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja (esiopetuspätevyys) sekä lastenhoitaja.

 

Esiopetuksessa on neljä lasta, joista kolme käyttää myös täydentävää varhaiskasvatusta (yksi vuorohoidon tarve) ja joista yhdellä on erityisen tuen tarve. Esiopetuksessa työskentelee esiopettaja. Erityisen tuen piirissä olevan lapsen kasvun ja oppimisen tuen sekä turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan ryhmään esiopetusajaksi ryhmäavustaja

 

Syksyllä 2022 varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä näyttäisi pienenevän niin, että yllä olevan kuvailun mukainen tarve määräaikaiselle esiopetuksen ryhmäavustajalle vain kaudelle 2021-2022 olisi perusteltua.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelussa työskentelee tällä hetkellä lähihoitaja tuntityönä.  Palvelun tarve on tällä hetkellä 10 tuntia viikossa, tuntimäärä voi kuitenkin vaihdella ja tulevaisuuden palvelun tarvetta on vaikea ennustaa. Lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajan työsuhde päättyy 1.9.2021. Palvelua ei ole järkevää tuottaa ostopalveluna.

 

Esiopetuksen määräaikaiseen ryhmäavustajan tehtävät ja lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajan tehtävät olisi mahdollista yhdistää lähihoitajan toimeksi, joka kohdistuisi varhaiskasvatuksen esiopetukseen ja lapsiperheiden kotipalveluun. Laskennallisesti lähihoitajan resurssi jakaantuisi palvelualueiden välillä tasan, mutta jos lapsiperheiden kotipalvelutyön tarve olisi tätä pienempi, työ painottuisi tuolloin esiopetukseen.  

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää antaa rekrytointiluvan määräaikaiselle (17.8.2021-31.5.2022) lähihoitajan toimelle esiopetukseen ja lapsiperheiden kotipalveluun.

 

Päätös Esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa