Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaisen toimi

 

Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 38  

    

 

 

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilömitoituksen suhdeluvut 1.8.2020 lähtien ovat seuraavat. Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta). Yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta) ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta. Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos päiväkodissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, ellei heille ole erityistä avustajaa.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstörakenteen tulee päiväkotiryhmässä olla sellainen, että yhdellä kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys ja kahdella kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys. 1.1.2030 henkilöstörakenne muuttuu niin sanotusti kolmikantaiseksi eli ryhmässä on oltava vähintään 1 kasvatustieteen kandidaatti (varhaiskasvatuksen opettaja), varhaiskasvatuksen sosionomi (voidaan korvata kasvatustieteen kandidaatilla) sekä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Henkilöstörakenteen uudistus on mainittu varhaiskasvatuslaissa, joka on tullut voimaan 2018. Siirtymä-aikaa henkilöstörakenteen uudistukselle on 1.1.2030 asti.

 

Suotorpan päiväkodissa Karpaloissa (3-4 vuotiaat) syksyllä 2021 kirjoilla on kuusi lasta, ja siellä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Viiskareissa (2vuotinen esiopetus) on aloittamassa kahdeksan lasta, joista yhdelle haetaan erityisentuen päätös, sekä kahdella tehostettu tuki. Viiskareissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja (esiopetuspätevyys) sekä lastenhoitaja. Esiopetuksessa on neljä lasta, joista kolme käyttää myös täydentävää varhaiskasvatusta (yksi vuorohoidon tarve) ja joista yhdellä on erityisen tuen tarve. Esiopetuksessa työskentelee esiopettaja ja 0,5 ryhmäavustaja.

 

Syksyllä 2021 Suotorpan päiväkodissa Hillojen (alle 3 v.) ryhmässä on 10 lasta, ja siellä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Näistä toinen on toiminut kuluvan kauden ryhmäavustaja/lastenhoitaja nimikkeellä määräaikaisessa työsuhteessa 31.8.2021 asti.  

 

Syksyllä 2022 varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä näyttäisi pienenevän niin, että yllä olevan kuvailun mukainen tarve määräaikaiselle varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle vain kaudelle 2021-2022 olisi perusteltua.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää antaa rekrytointiluvan määräaikaiselle (1.9.2021-30.6.2022) varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle.

 

Päätös Esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa