Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausuntopyyntö terveyspalvelujen talousarvioon 2022

 

Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 45  

    

 

 

 

Uudenkaupungin kaupunki tuottaa terveyspalvelut ja niihin läheisesti liittyvät sosiaalihuollon palvelut yhteistoiminta-alueen kunnille yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuoden 2022 toiminnan suunnittelua ohjaavat terveyspalvelujen yhteistoimintasopimus sekä laatutyö. Näiden lisäksi toimintasuunnitelma rakennetaan yhteistoiminta-alueen kuntien antamien lausuntojen perusteella. Sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä valmistunut ja tulevaisuuden suuntaviivat sen suhteen ovat edelleen epävarmat. Tämä huomioiden U-sote valmistelee tulevan talousarvion tämänhetkiseen toimintaan pohjautuen.

 

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus pyytää Kustavin kunnalta lausuntoa alueen perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta vuonna 2022. Lausunnossa pyydetään arvioimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asukkaidenne palvelujen tarpeeseen ja perusterveydenhuollon järjestäjältä ostettavien palveluiden määrään sekä esittämään mahdollisia kehittämisehdotuksia, jotta tuotetut palvelut vastaavat tarkoituksenmukaisella tavalla alueenne asukkaiden palvelutarpeeseen.

 

Lausuntopyyntö asian liiteenä.

 

Lausunto pyydetään toimittamaan Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen kirjaamoon 14.8.2021 mennessä.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta toteaa lausuntopyyntöön
terveyspalvelujen talousarvioon 2022 seuraavaa:

Riittävät koulupsykologipalvelut on turvattava niitä tarvitseville lapsille, eikä Kustavin kunnalla ole intressiä ottaa tätä tehtävää itselleen. Kustavin kunta kuitenkin pyytää huomioimaan, että palvelun laskutusperuste on oikeudenmukainen ja laskutus tapahtuu toteutuneiden palvelujen mukaan.

Mielenterveyspalveluissa tulisi kiinnittää huomiota mielenterveyspalvelujen, erityisesti psykiatrin palvelujen saatavuuteen. Tilanteissa, joissa asiakas ei syystä tai toisesta pysty/voi liikkumaan kotoaan, psykiatrin tulisi jalkautua asiakkaan kotiin tilanteissa, joissa psykiatrin arviota tarvitaan. Jos tämä ei syystä tai toisesta ole mahdollista, perustasolle tulisi saada riittävä määrä psykiatrin konsultaatiota.

Kustavin kunta toivoo, että Kustavilaisille järjestyisi ikäkausiterveystarkastukset 70- vuotiaille, ja tästä porrastetusti eteenpäin. Toivomme lisäksi, että Uusikaupunki kävisi aktiivista keskustelua Varsinais-suomen sairaanhoitopiirin kanssa, jotta laboratoriopalvelut saataisiin palautettua Kustaviin. Ikääntyneen väestön määrä on kunnassa merkittävä, ja ikääntyneiden määrä yhä kasvaa. Tämä väestönosa tarvitsee laboratoriopalvelut lähipalveluna.

Kustavin kunta pitää toivottavana, että liikkuvien palveluiden kehittämistä jatketaan yhä.

 

Päätös Esityksen mukaan.

Lisäksi sosiaalilautakunta pyytää Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskusta varmistamaan riittävät psykologipalvelut neuvolaikäisille lapsille ja aikuisille.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa