Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

 

Kunnanhallitus 06.04.2021 § 58 

 

  

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Tasekirja käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, tasee, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, luettelon käyteyistä kirjanpitokirjoista ja tilinpäätöksen allekirjoituksen. Lisäksi siihen tulee tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä allekirjoitusten jälkeen. Tasekirjan lisäksi tulevat muut tilinpäätösasiakirjat, jotka suositellaan sidottavaksi erikseen omaksi asiakirjakseen. Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.

 

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Se laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Verotuloja kertyi viime vuonna 4.653.220 euroa. Valtionosuuksien määrä oli 2.423.087 euroa.

 

Vuosikate oli 941.648 euroa eli 982 euroa/asukas. Suunnitelmapoistojen määrä oli 411.651 euroa eli  429 euroa/asukas.

 

Lainamäärä vuoden 2020 lopussa oli 2.505.091 euroa eli 2.612 euroa/asukas. Valtakunnallinen vuoden 2019 kuntien lainamäärien keskiarvo oli 3.360 euroa/asukas.

 

Tilikauden ylijäämä on 57.899 euroa.

 

Vuodelta 2020 kirjattavan ylijäämän jälkeen edellisten tilikausien ylijäämäksi tulee 3.730.439 euroa.

 

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää tehdä uuden kunnanviraston rakentamiseen liittyvän 500.000 euron investointivarauksen ja että tilikauden 2020 ylijäämä 57.899 euroa jätetään tilikauden ylijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 26.04.2021 § 10  

45/02.02.02/2021  

 

 

Tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan 7.4.2021 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle 7.4.2021.

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 7.4.2021 tutustunut tilintarkastajan antamaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2020 todeten samalla, että sen johdosta ei ole huomautettavaa. Samalla lautakunta on ehdottanut valtuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 2020.

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen, että se tekee uuden kunnanviraston rakentamiseen liittyvän 500.000 euron investointivarauksen ja että tilikauden 2020 ylijäämä 57.899 euroa jätetään tilikauden ylijäämätilille.

Kunnanvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen. Lisäksi kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. kunnanjohtaja Kati Rekola ilmoitti esteellisyytensä ja poistui paikalta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa